מידע כספי לרבעון השלישי 2016

מזרחי-טפחות מציג ברבעון השלישי של 2016 את הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר שהיה לבנק מאז ומעולם.
י"ג בחשון, תשע"ז, 14 בנובמבר, 2016

רווח שיא ברבעון השלישי: 373 מיליון ₪
לעומת 316 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 18.0%
התשואה להון ברבעון השלישי: 12.4%
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 1,001 מיליון ₪
לעומת 894 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב-2015
עליה של 12.0%
התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים: 11.0%
לעומת 10.0% בשנת 2015 כולה
יחס היעילות (COST-INCOME RATIO) ברבעון השלישי: 55.2%
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון בתום הרבעון: 9.85%
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: 13.52%
תוך הקדמת ההגעה ליעד המזערי הרגולטורי לתחילת 2017
יחולק דיבידנד של 56 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השלישי

לדיווחים והודעות קודמים