מידע כספי לשנת 2010

י"ז באדר ב, תשע"א, 23 במרץ, 2011

תונים עיקריים לשנת 2010  

הרווח הנקי ב-2010: 804 מיליון ₪
לעומת 530 מיליון ₪ בשנת 2009
גידול של 51.7%
 
התשואה על ההון העצמי ב-2010: 11.7%
 
הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 222 מיליון ₪
לעומת 114 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 94.7%
 
התשואה להון ברבעון הרביעי: 13.2%
 
הרווח מפעילות מימון בשנת 2010: 2,959 מיליון ₪
גידול של כ-24.1% בהשוואה לשנה שעברה
 
הרווח מפעילות מימון ברבעון הרביעי: 880 מיליון ₪
גידול של כ-34.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
 
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: 14.12%
יחס הון רובד 1: 8.01%
 
ישולם דיבידנד של 120 מיליון ₪, ובסך הכול יגיע הדיבידנד בגין
רווחי 2010 ל-320 מיליון ₪, על-פי מדיניות הדיבידנד של הבנק
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227     
 

 

מידע מפורט 

  
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים