מידע כספי לרבעון הראשון 2013

י"ט בסיון, תשע"ג, 28 במאי, 2013

נתונים עיקריים לרבעון הראשון, 2013

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 280 מיליון ₪
לעומת 251 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 11.6%
 
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: 8.71%
תוך גידול של כ-15% בהון ביחס לרבעון המקביל
 
התשואה על ההון העצמי: 13.1%
  
הכנסות המימון מפעילות שוטפת: 804 מיליון ₪
לעומת 732 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 9.8%
 
האשראי לציבור לסוף הרבעון: 130,543 מיליון ₪
גידול של 8.5% בהשוואה ל-31.3.2012
 
פיקדונות הציבור לסוף הרבעון: 130,419 מיליון ₪
גידול של 9.1% בהשוואה ל-31.3.2012

 

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227 

מידע מפורט

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים