מידע כספי לרבעון שני 2011

ל' באב, תשע"א, 30 באוגוסט, 2011

נתונים עיקריים לרבעון שני, 2011 

הרווח הנקי ברבעון השני : 252 מיליון ₪
לעומת 200 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 26.0% 
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 15.2%
לעומת 12.4% בתקופה המקבילה אשתקד 
 
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 490 מיליון ₪
לעומת 371 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
גידול של 32.1%
 
התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 14.6%
לעומת 11.5% בתקופה המקבילה אשתקד
 
הרווח מפעילות מימון במחצית הראשונה: 1,547 מיליון ₪
לעומת 1,344 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד
גידול של כ- 15.1%
 
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: 13.61%
 
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: 7.71%

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227    

מידע מפורט

 
לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים