מידע לכספי הרבעון השלישי 2011

כ"ו בחשון, תשע"ב, 23 בנובמבר, 2011

נתונים עיקריים לרבעון השלישי, 2011 

הרווח הנקי ברבעון השלישי : 255 מיליון ₪
לעומת 208 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 22.6%
 

התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 14.9%

 
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 745 מיליון ₪
לעומת 579 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 28.7%
 
התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים: 14.3%
 
הרווח מפעילות מימון ברבעון השלישי: 877 מיליון ₪
גידול של כ-19.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
 
הרווח מפעילות מימון בתשעת החודשים הראשונים: 2,424 מיליון ₪
גידול של כ-16.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: 13.55%
 
יחס הון רובד 1: 7.70%

לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227   

  

מידע מפורט   


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

לדיווחים והודעות קודמים