מידע כספי לרבעון השלישי 2012

י"ב בכסלו, תשע"ג, 26 בנובמבר, 2012

תונים עיקריים לרבעון השלישי , 2012

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 260 מיליון ₪
לעומת 255 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 2.0%
 
ההון העצמי: 8.5 מיליארד ₪
גידול של כ-16% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2011
 
התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 13.0%
 
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 806 מיליון ₪
לעומת 745 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 8.2%
 
התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים: 13.5%
 
הכנסות מימון מפעילות שוטפת בתשעה חודשים: 2,362 מיליון ₪
גידול של כ-8.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 
יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון: 8.23%
לעומת 7.70% ב-30 בספטמבר 2011
 
לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227 

מידע מפורט

 

לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

 

לדיווחים והודעות קודמים