מידע כספי לשנת 2020

י"ט באדר, תש"פ, 15 במרץ, 2020

 

דו"ח תקופתי (PDF)
דו"ח כספי שנתי בפורמט אקסל (xlsx)
​דו"ח כספי שנתי בפורמט xblr
דו"ח סיכונים​ ​​​(PDF)​​​


ניתן למצוא מידע נוסף על קובצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

לדיווחים והודעות קודמים