דו"ח פניות הציבור לשנת 2020

אנו במזרחי-טפחות מאמינים במתן שירות מקצועי, איכותי ואישי ומעמידים את שיפורו המתמיד של השירות בראש סדר העדיפויות
י"א בניסן, תשפ"א, 24 במרץ, 2021

פניות שהתקבלו וטופלו בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2020

סוג פניה

טופלו

התקבלו

תלונה

2095

2126

בקשה

674

678

 

משכי זמן (בימים קלנדרים)

 

46 או יותר

31-45

16-30

01-15

מספר התלונות

-

270

910

915

שיעור מסך הפניות

-

12.89

43.44

43.68

 

נושאי הפנייה

נושא

מספר התלונות

שיעור מסך הפניות

אשראי לדיור

496

23.68%

אמצעי תשלום

349

16.66%

אשראי (לא לדיור)

323

15.42%

עובר ושב (חח"ד)

303

14.46%

איכות השירות

282

13.46%

פעילות נוספת של התאגיד

171

8.16%

מט"ח

47

2.24%

ניירות ערך

46

2.2%

פיקדונות וחסכונות

43

2.05%

מידע

18

0.86%

אחר

15

0.72%

חשבון ללא תנועה

2

0.1%

 

ממצאים (מסקנות)

 

לא בסמכות היחידה*

סיום טיפול ללא קביעת עמדה**

לא מוצדק

מוצדק

מספר התלונות

9

344

1487

255

שיעור מסך הכל

0.43

16.42

70.98

12.17

 

 

  • מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. 

 

לדיווחים והודעות קודמים