פניות הציבור

אנחנו מחוייבים לטפל בכל פניה על פי ערכי הקוד האתי של הבנק: אמינות, נאמנות, כבוד האדם, מצוינות, מחויבות, יושרה, הוגנות ושקיפות.