דו"ח פניות הציבור לשנת 2016

ה' בשבט, תשע"ז, 01 בפברואר, 2017

כמות הפניות אשר התקבלו וטופלו:

סוג הפנייה

טופלו

התקבלו

תלונה

1,956

1,988

בקשה

984

990

כמות התלונות ירדה ביחס לשנה קודמת מ 2,389 ל-1,988 וזאת חרף העלייה במספר הלקוחות לאותה תקופה.

התלונות התקבלו בנושאים הבאים:

נושא

מספר התלונות

שיעור הפניות ב-2016

אשראי לדיור

416

20.93%

​אמצעי תשלום

333

16.75%

​איכות השירות

319

​16.05%

עובר ושב (כולל חח"ד)

299

​15.04%

​אשראי (לא לדיור)

216

​10.87%

​פעילות נוספת של התאגיד

192

​9.66%

​פיקדונות וחסכונות

77

​3.87%​

​מידע

48

​2.41%

מט"ח

43

​2.16%

​ניירות ערך

27

​1.36%

אחר

18

​0.91%

ממצאי התלונות:

ממצאים

ספירה של מספר התלונות בתאגיד

שיעור הפניות

לא בסמכות הנציב

101

5.08%

לא מוצדק

1135

57.09%

מוצדק

195

​9.81%

סיום טיפול ללא קביעת עמדה

557

​28.02%

​סכום כולל

1988

​100%

משכי זמן הטיפול בתלונות:

 

0 עד 15 ימים

16 עד 30 ימים

31 עד 45 ימים

46 ימים או יותר

מספר התלונות

1255

624

104

5

שיעור מסך התלונות

63.13%

31.39%

​5.23%

​0.25%

לדיווחים והודעות קודמים