דו"ח פניות הציבור לשנת 2022

אנו במזרחי-טפחות מאמינים במתן שירות מקצועי, איכותי ואישי ומעמידים את שיפורו המתמיד של השירות בראש סדר העדיפויות
ט' בניסן, תשפ"ג, 31 במרץ, 2023

פניות שהתקבלו וטופלו בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2022*

סוג פניה

טופלו

התקבלו

תלונה

4325

4661

בקשה

405

420

 

משכי זמן (בימים קלנדרים)

 

46 או יותר

31-45

16-30

01-15

מספר התלונות

998

1579

1127

621

שיעור מסך הפניות

23.08%

36.51%

26.06%

14.36%

 

נושאי הפנייה

נושא

מספר התלונות

שיעור מסך הפניות

אשראי לדיור

789

18.24%

איכות השירות

689

15.93%

אמצעי תשלום

627

14.50%

עובר ושב (חח"ד)

595

13.76%

אשראי (לא לדיור)

362

8.37%

פעילות נוספת של התאגיד

271

6.27%

פקדונות וחסכונות

189

4.37%

מט"ח

119

2.75%

ניירות ערך

38

0.88%

מידע

31

0.72%

אחר (מיזוג אגוד)

615

14.22%

 

ממצאים (מסקנות)

 

לא בסמכות היחידה*

סיום טיפול ללא קביעת עמדה**

לא מוצדק

מוצדק

מספר התלונות

4

522

2720

1079

שיעור מסך הכל

0.09%

12.07%

62.89%

24.95%

 

*בבנק אגוד התקבלו וטופלו בתקופה המקבילה 468 תלונות ועוד 532 בקשות.

 

  • מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. 

 

לדיווחים והודעות קודמים