דו"ח פניות הציבור לשנת 2021

אנו במזרחי-טפחות מאמינים במתן שירות מקצועי, איכותי ואישי ומעמידים את שיפורו המתמיד של השירות בראש סדר העדיפויות
כ' באדר ב, תשפ"ב, 23 במרץ, 2022

פניות שהתקבלו וטופלו בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2021

סוג פניה

טופלו

התקבלו

תלונה

2966

3087

בקשה

479

482

 

משכי זמן (בימים קלנדרים)

 

46 או יותר

31-45

16-30

01-15

מספר התלונות

18

512

1185

1251

שיעור מסך הפניות

0.61%

17.26%

39.95%

42.18%

 

נושאי הפנייה

נושא

מספר התלונות

שיעור מסך הפניות

אשראי לדיור

729

24.58%

איכות השירות

554

18.68%

אמצעי תשלום

470

15.85%

עובר ושב (חח"ד)

447

15.07%

אשראי (לא לדיור)

281

9.47%

פעילות נוספת של התאגיד

263

8.87%

פקדונות וחסכונות

72

2.43%

מט"ח

60

2.02%

ניירות ערך

42

1.42%

מידע

24

0.81%

אחר

22

0.74%

חשבון ללא תנועה

2

0.07%

 

ממצאים (מסקנות)

 

לא בסמכות היחידה*

סיום טיפול ללא קביעת עמדה**

לא מוצדק

מוצדק

מספר התלונות

10

474

2035

447

שיעור מסך הכל

0.34%

15.98%

68.61%

15.07%

 

 

  • מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. 

 

לדיווחים והודעות קודמים