דו"ח פניות הציבור לשנת 2017

ט"ז בשבט, תשע"ח, 01 בפברואר, 2018

כמות הפניות אשר התקבלו וטופלו:

סוג הפנייה

טופלו

התקבלו

תלונה

1,874

1,885

בקשה

623

628

כמות התלונות ירדה ביחס לשנה קודמת מ-1,988 ל-1874, למרות העלייה במספר הלקוחות לאותה תקופה.

התלונות התקבלו בנושאים הבאים:

נושא

מספר התלונות

שיעור הפניות ב-2017

אמצעי תשלום

457

24%

אשראי לדיור

296

16%

עובר ושב (כולל חח"ד)

286

15%

איכות השירות

254

14%

​אשראי (לא לדיור)

202

11%

​פעילות נוספת של התאגיד

152

8%

​פיקדונות וחסכונות

79

4%

​מט"ח

48

3%

אחר

47

2%

​ניירות ערך

33

2%

מידע

19

1%


ממצאי התלונות:

ממצאים

ספירה של מספר התלונות בתאגיד

שיעור הפניות

לא בסמכות הנציב

21

1%

לא מוצדק

1,173

63%

מוצדק

166

9%

סיום טיפול ללא קביעת עמדה

514

27%

משכי זמן הטיפול בתלונות:

 

0 עד 15 ימים

16 עד 30 ימים

31 עד 45 ימים

46 ימים או יותר

מספר התלונות

1,290

516

68

0

שיעור מסך התלונות

69%

27%

4%

0%

לדיווחים והודעות קודמים