אושר מינוי אילה חכים למנהלת חטיבת הטכנולוגיה של הבנק

חכים, עד לאחרונה מפקדת לוט"ם - היחידה הטכנולוגית של אגף התקשוב בצה"ל, תשמש חברת הנהלה ומנהלת טכנולוגיית המידע בבנק
י"ט באייר, תשע"ג, 29 באפריל, 2013

דירקטוריון מזרחי-טפחות בראשות משה וידמן אישר היום את המלצת המנכ"ל, אלי יונס, למנות את תא"ל, אילה חכים, לחברת הנהלה ולמנהלת חטיבת הטכנולוגיה של הבנק. בתוקף תפקידה היא תשמש כמנהלת טכנולוגיית המידע, כנדרש בהוראות בנק ישראל.
חכים שימשה בשלוש השנים האחרונות (02/2010-03/2013) מפקדת לוט"ם – היחידה הטכנולוגית של אגף המחשוב בצה"ל. קודם לכן, כיהנה במשך ארבע שנים כמפקדת ממר"ם, בדרגת אל"מ. היא תחליף את צבי אגרוביץ שכיהן בתפקיד בחמש וחצי השנים האחרונות, ויעבור לשמש כסגן יו"ר החטיבה לטכנולוגיה לענייני חזון ואסטרטגיה.
 
מנכ"ל הבנק אלי יונס ציין, כי מינויה של חכים – שייכנס לתוקפו ב-1 ביולי 2013, מהווה תוספת כוח משמעותית לבנק ויסייע לחטיבת הטכנולוגיה לעמוד במשימות השוטפות של תפעול ותחזוקת המערכות הקיימות כמו-גם ביעדים ארוכי הטווח בתחום ההצטיידות והפיתוח של המערכות שישמשו את הבנק בשנים הבאות.
"אין לי ספק כי בהנהגתה של אילה חכים ובשיתוף פעולה של כלל המנהלים והעובדים, תצליח החטיבה לטכנולוגיה לבצע את ההתאמות הנדרשות ולהיערך באופן המיטבי לאתגרים הטכנולוגיים המורכבים, שעומדים בפני הבנק בכלל ובפני החטיבה בפרט", אמר המנכ"ל יונס.

לדיווחים והודעות קודמים