דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר מינויים בהנהלה ושינויים ארגוניים בבנק

המנכ"ל, משה לארי: המהלך יסייע לבנק להתמודד עם התמורות בסביבת הפעילות תוך הגברת היכולת העסקית, העצמת ההון האנושי, וטיפול אינטגרטיבי בפרויקטים חוצי-ארגון
כ"א בשבט, תשפ"ג, 12 בפברואר, 2023

דירקטוריון מזרחי-טפחות בראשות משה וידמן אישר את המלצת המנכ"ל, משה לארי, לביצוע מינויים חדשים בהנהלה וכן מספר שינויים ארגוניים בבנק.

לדברי המנכ"ל, המהלך כולו, הן בהיבט האישי והן בהיבט הארגוני-מבני, יסייע לבנק להתמודד בצורה מיטבית עם התמורות בסביבת הפעילות שלו והאתגרים לשנים הקרובות. זאת, תוך הגברת היכולת העסקית וכושר התחרות, העצמה וטיפוח ההון האנושי, וטיפול אינטגרטיבי בפרויקטים מורכבים וחוצי-ארגון.

עופר הורביץ, המשמש כיום מזכיר הבנק ומנהל מטה הבנק, יתמנה לסמנכ"ל ומנהל החטיבה לבקרת סיכונים, במקומו של דורון קלאוזנר הפורש לגמלאות, לאחר כ-13.5 שנות עבודה בבנק. המינוי כפוף לאישורו של המפקח על הבנקים. חנן קיקוזשוילי, כיום סגן מזכיר הבנק, יתמנה למזכיר הבנק ומנהל מטה הבנק, במקומו של עופר הורביץ.

מיטל הרוש, המכהנת כיום כמנהלת מרחב לייב וסקטור בנקאות ישירה, תתמנה לסמנכ"לית ומנהלת חטיבת הון אנושי ומשאבים, במקומו של ניסן לוי שהודיע על רצונו לעזוב, לאחר כ-9 שנות עבודה בבנק.

יו"ר הדירקטוריון משה וידמן והמנכ"ל משה לארי ביקשו להודות לשני חברי ההנהלה הפורשים: דורון קלאוזנר וניסן לוי, על תרומתם הרבה לבנק ואיחלו להם הצלחה בהמשך הדרך.

הדירקטוריון אישר גם הקמתם של שני מערכים חדשים: מערך תפעול בנקאי ומערך פרויקטים חוצי-ארגון, שמנהליהם יתמנו לחברי הנהלה. בראשות המערך לתפעול בנקאי, שתחתיו יפעלו, בין השאר, פעילויות התפעול העורפי, הנדסה ותהליכים בנקאיים, המסלקה וסוכנות הביטוח במשכנתאות, יעמוד מיכה ארגמן – כיום סגן מנהל חטיבת הון אנושי משאבים ותפעול.

בראש מערך פרויקטים חוצי-ארגון, שיהיה אחראי, בין השאר, על פעילות הדיגיטל של הבנק, המשך יישום והטמעת מערכת ה-CRM החדשה ושיתופי פעולה עם תעשיית הפינטק יעמוד טל בן ארי - עד לאחרונה סמנכ"ל ומנהל האגף הפיננסי בבנק אגוד.

לסמנכ"לית ומנהלת החטיבה הקמעונאית, שבי שמר, ימונו שני סגנים: תומר זלצר, סגן מנהל חטיבה קמעונאית – מסחרי, ודרור פלדמן, סגן מנהל חטיבה קמעונאית – משכנתאות.

לגיא עופר-הירשלר, סגן מנהל החטיבה העסקית - שבראשה עומד הסמנכ"ל אופיר מורד, יוכפפו מטה החטיבה, פעילות סחר חוץ וכן סקטור תאגידים, שבתקופה הקרובה ימונה לו מנהל חדש.

המינויים והשינויים הארגוניים ייכנסו לתוקפם ב-1 באפריל 2023.

 

לדיווחים והודעות קודמים