ביקושים ערים בהנפקה של מזרחי-טפחות: הבנק יגדיל את סכום הגיוס לכ-1 מיליארד ₪

כ"ה בשבט, תשפ"ג, 16 בפברואר, 2023

הצלחה להנפקה של מזרחי-טפחות: אתמול הסתיים השלב המוסדי בהנפקה, שבה הציע הבנק, לראשונה, ניירות ערך מסחריים (נע"מ). אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 400 מיליון ₪ התקבלו ביקושים ערים של יותר מפי 5. כתוצאה מכך, יגדיל הבנק את סכום הגיוס לכ-1 מיליארד ₪.

מדובר בניירות ערך מסחריים שקליים (תעודות התחייבות לתקופה של עד שנה), בריבית המשתנה בהתאם לריבית בנק ישראל, ובתוספת מרווח קבוע.

לסדרת ניירות הערך המסחריים הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.15 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-1 מיליארד ₪, עם מרווח של 0.22% מעל ריבית בנק ישראל.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.

 

 

לדיווחים והודעות קודמים