איך מעניקים יפוי כוח לניהול תיקי השקעות?


כדי להעניק יפוי כוח למנהל תיקי השקעות לפעול בחשבונך יש למלא טופס ולצרף חתימות של כל בעלי החשבון.

לטופס יפוי כוח  

לאחר מכן יש לשלוח לבנקאי את הטופס בהתכתבות מאובטחת באתר או בפקס לסניף​ בו מתנהל החשבון.