תשואות במוצרים פנסיוניים

לנוחותכם תשואות ממוצעות עדכניות במוצרים פנסיוניים

 תשואות ממוצעות במוצרים פנסיוניים מעודכנות ליום 31.03.22

סוג ההשקעה

 

תשואה מצטברת:

01/04/21-31/03/22

תשואה ממוצעת

 3 שנים

תשואה ממוצעת

5 שנים

דמי ניהול ממוצעים

 

מצבירה

מהפקדה

קופות גמל

 

6.19%


6.89%

5.93%

0.55%

0.11%

קרנות השתלמות

 

6.52%

7.33%

6.2%

0.57%

_____

קרנות פנסיה חדשות מקיפות

 

10.4%

9.09%

7.81%

0.18%

1.82%

קרנות פנסיה כלליות

 

7.33%

7.66%

6.52%

0.38%

0.95%

 

התשואות נלקחות ממערכת "גמל נט" ו"פנסיה נט" המתפרסמת על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

הבהרות

  • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
  • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד.
  • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
  • בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
  • בגלישתך באתר כאמור, הינך מסכים לתנאי זה (קישור לעמוד ייעוץ פנסיוני - התניות משפטיות).
  • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק.
  • יובהר כי הנתונים המופיעים בכל דו"ח הינם מטעם החברה המנהלת את קופות הגמל וקרנות הפנסיה.