תשואות במוצרים פנסיוניים

לנוחותכם תשואות ממוצעות עדכניות במוצרים פנסיוניים

 תשואות ממוצעות במוצרים פנסיוניים מעודכנות ליום 31.05.22

סוג ההשקעה

 

תשואה מצטברת:

01/05/21-30/04/22

תשואה ממוצעת

 3 שנים

תשואה ממוצעת

5 שנים

דמי ניהול ממוצעים

 

מצבירה

מהפקדה

קופות גמל

 

0.46%-


5.43%

4.76%

0.55%

0.11%

קרנות השתלמות

 

0.69%-

5.72%

4.94%

0.57%

_____

קרנות פנסיה חדשות מקיפות

 

4.17%

7.97%

6.89%

0.18%

1.82%

קרנות פנסיה כלליות

 

0.16%-

6.01%

5.21%

0.38%

0.95%

 

התשואות נלקחות ממערכת "גמל נט" ו"פנסיה נט" המתפרסמת על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

הבהרות

  • האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
  • האמור לעיל הינו למטרות אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד.
  • מתן יעוץ פנסיוני על ידי הבנק כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ, להוראות הדין ולהוראות ההסכם.
  • בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעלי מניותיו, מנהליו ועובדיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
  • בגלישתך באתר כאמור, הינך מסכים לתנאי זה (קישור לעמוד ייעוץ פנסיוני - התניות משפטיות).
  • הצטרפות למוצר פנסיוני או הישארות בו עקב הייעוץ מזכה את הבנק בעמלות הפצה מהיצרנים הפנסיונים בהתאם לחוק.
  • יובהר כי הנתונים המופיעים בכל דו"ח הינם מטעם החברה המנהלת את קופות הגמל וקרנות הפנסיה.