הסכם פשרה בת"צ 30742-08-18

הסכם פשרה - עמלה רבעונית לעסקים גדולים