Generic placeholder image

בנק מזרחי-טפחות מציג: המדריך המלא לפקטורינג וביטוחי אשראי

מזרחי-טפחות מציע מגוון פיתרונות למצוקת האשראי כגון ביטוח אשראי, ניכון ועוד, תוך ליווי אישי ומקצוע, כך שכל לקוח מקבל את הפתרון המתאים לו ביותר


ניכיון (פקטורינג) לקוחות

בדרך זו הבנק רוכש את החשבוניות שקיבל הלקוח מהספק בגין מוצרים שסופקו, משלם לספק את תמורת החשבוניות (בניכוי עלויות הניכיון), וגובה את תמורת החשבוניות שנוכו ישירות מהחייבים בעת מועד התשלום.


פקטורינג – WIN WIN

בשיטה זו נעשה שימוש בעלות המימון של החייב לטובת מימון של הספק.
לדוגמה, ספק מוצרים רפואיים קטן שעובד מול רשת פארם קמעונאית חזקה. הספק מכר לרשת בתנאי תשלום שוטף + 90. הספק מוגבל בקווי האשראי בבנקים, משלם ריביות גבוהות, ונזקק לתזרים נוסף על מנת להגביר את פעילותו העסקית. הבנק יציע לספק רכישה של חשבוניות רשת הפארם, כך שהספק יקבל מיידית את תמורת החשבוניות וישלם ריבית נמוכה יחסית (ריבית שתשקף את סיכון האשראי של רשת הפארם החזקה, ולא את סיכון האשראי שלו). כך לא תחול פגיעה במסגרות האשראי השוטפות של הספק והוא יוכל להשתמש בתזרים לפעילותו השוטפת.הקשר בין פקטורינג לביטוח אשראי

מהו ביטוח אשראי ולמה זה יכול להיות הפיתרון הנכון עבורך?
ביטוח אשראי הוא ביטוח לעסקים מקומיים - קטנים וגדולים ולעסקים העוסקים בייצוא, שאינם מקבלים את התשלום עבור הסחורה שהם מספקים בעת האספקה.
ישנן סיבות רבות בגינן הלקוח שלך לא יוכל להעביר לך את התשלום עבור השירות או הסחורה שלך, לכן, ייתכן שמה שהעסק שלך צריך זה ביטוח אשראי.

עסקאות פקטורינג מבוטחות לרוב על ידי חברות ביטוח אשראי, המעניקות כיסוי לחייבים שאותן הבנק מנכה.
מזרחי-טפחות פועל בשיתוף פעולה עם כל חברות ביטוח האשראי המקומיות: כלל ביטוח אשראי, בסס"ח וקופאס.
עסקים שמבטחים את יתרת הלקוחות שלהם בביטוח אשראי יכולים לנצל זאת כדי לקבל מימון ולבצע עסקאות פקטורינג באמצעות הבנק, וכך להקדים את תזרים המזומנים.


מעבר לתזרים המזומנים, הניכיון נותן מענה גם ברמה החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה, כיוון שמציג גידול במזומן מול קיטון בחוב הלקוחות. שיפור ביחסים הפיננסיים ועמידה בהתניות פיננסיות של גופי מימון נותן יתרון משמעותי לחברות הנסחרות ולחברות פרטיות.


פקטורינג ספקים

כלי נוסף לשיפור תזרים המזומנים של העסק הוא פקטורינג ספקים ("פקטורינג הפוך"). הבנק מקדים תשלום לספק של הלקוח בגין מוצרים שסופקו, הספק מקבל את התשלום לפני מועד החשבונית המקורי (בניכוי עלויות הניכיון) והלקוח משלם את תמורת החשבונית לבנק במועד החשבונית המקורי (ללא שינוי).

עסקה כזו מאפשרת ללקוח להאריך את תנאי התשלום המקוריים עם הספק (כיוון שהספק מקבל את התמורה המלאה מידית עם ביצוע הפקטורינג), או לקבל הנחה על הקדמת התשלום, או לשפר את תנאי התשלום לספקים וכך לאפשר הגדלת העבודה מולם.


גם במקרה הזה מושג בדוחות הכספיים של החברה יתרון ברמה החשבונאית: גידול באשראי ספקים מול קיטון בחוב בנקאי.מימון ייבוא/ רכש

בשיטה זו הבנק מקדים תשלום לספק מקומי או מחו"ל. הבנק מעמיד הלוואה בחשבון הלקוח/ יבואן עד 180 יום, והלקוח/ יבואן משלם לבנק במועד פירעון ההלוואה.


Two factors system

למזרחי-טפחות שיתופי פעולה הדוקים עם בנקים/פקטורים ברחבי העולם, וכך יכול להעניק פתרון בין-יבשתי למימון הסחר הגלובאלי. הבנק וחברת הביטוח מעניקים רשת ביטחון לגוף המממן בחו"ל על חייבים מקומיים, וכך ניתן להגדיל את נפח העסקאות הבינלאומיות.


נוכח המצב הכלכלי המורכב נחתם לאחרונה הסכם בהיקף של 2.6 מיליארד ₪ בין המדינה לבין חברות ביטוח אשראי, שמאפשר לחברות הביטוח המקומיות לקבל כיסוי עילי (top-up) בערבות המדינה.
לאור זאת יוכלו חברות הביטוח להגדיל את הכיסוי הביטוחי, להגדיל את היקפי עסקאות הפקטורינג ובכך להגדיל את נזילותן ולשפר את תזרים המזומנים שלהן. זו הזדמנות נדירה להיעזר בפתרונות בתקופה מורכבת זו.


מזרחי-טפחות מציע ניסיון בשיתופי פעולה עם ביטוח אשראי ככלל ובתחום הפקטורינג בפרט, בשילוב ליווי אישי ומקצועי בכל שלבי העסקה לרבות מול חברות ביטוח האשראי.

דרכים ליצירת קשר
להצטרפות לשירות
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך