הלוואה בערבות המדינה - מסלול "חרבות ברזל"

מזרחי-טפחות מציע הלוואה בערבות המדינה לסיוע בהתמודדות עם קשיי תזרים וצורכי הון חוזר, בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", מזרחי-טפחות מציע הלוואה בערבות המדינה לסיוע בהתמודדות עם קשיי תזרים וצורכי הון חוזר.

תנאי ההלוואה לעסקים פרטיים ובינוניים

(מחזור מכירות עד 100,000,000 ₪)

500,000 ₪  

סכום

60 חודשים  

תקופה

פריים + 1.5%

ריבית


עוסק פטור זכאי להלוואה עד 40,000 ₪תנאי ההלוואה לעסקים גדולים

(מחזור הכנסות מעל 100,000,000 ₪ ועד 1,000,000,000 ₪)

32,000,000 ₪  

סכום

60 חודשים  

תקופה

משתנה

ריבית

זכאים להלוואה בערבות המדינה

 • עוסקים פטורים, עסקים פרטיים, בינוניים וגדולים בעלי מחזור מכירות שנתי שלא עלה על 1,000,000,000 ₪ בשנה שקדמה לבקשה
 • עסקים שבעליהם גויסו למילואים בצו 8
 • עסק המאוגד בישראל
 • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל
 • חשבונות העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים ו/או מוגבלים או מועמדים להגבלה
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו כנגד העסק ו/או בעלי העסק לרבות הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
 • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כ"חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק

משרד רו"ח עובד בן-דוד (BDSK) משמש גוף מתאם של הממשלה בפעילות הקרן.

הגשת בקשה בקישור

 

 

 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • מתן ההלוואה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולבדיקה מקדמית של העסק שהגיש בקשה להלוואה
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה.
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.