Generic placeholder image

מימון משלוחי יצוא

שיטת מימון המאפשרת ליצואן להעניק לקונים בחו"ל אשראי לתקופה שבין משלוח הסחורה ומכירתה ועד לקבלת התשלום תמורתה

בדרך זו היצואן מקבל מהבנק הלוואה שתיפרע מתמורות היצוא העתידיות. המימון נמשך עד למועד פירעון עסקת הייצוא, ולא יאוחר מ-180 יום ממועד המימון.

 

אשראי קונים

אשראי המוענק לקונה ומאפשר לו לשלם תמורת הסחורה שקיבל. תנאי האשראי נקבעים בהסכם מימון שנחתם בין הבנק ליבואן.

באופן זה מקבל המוכר תמורה כבר בעת ביצוע המשלוח וכך סוגר את העסקה ללא סיכון.

לרוב עיסקאות אלה מאופיינות בסכומים גבוהים במיוחד ובמדינות מתפתחות.


נכיון אשראי דוקומנטרי לייצוא

הבנק משלם למוכר את תמורת הסחורה בניכוי ריבית. גובה הריבית מותנה ברמת הסיכון בפירעון החוב שמולה ניצב הבנק. כך נהנה המוכר מקבלת התמורה עוד לפני השלמת העסקה.


נכיון שטרות

הבנק משלם לייצואן תמורת שטרות שקיבל מקונה בחו"ל, בניכוי ריבית. כך יכול הקונה להקדים את קבלת התשלום ולהפחית את הסיכון בעסקה עם הקונה.

כדי לבצע ניכיון שטרות מסב המוכר את השטרות לבנק, והקונה יבצע את התשלום מול הבנק המחזיק בשטרות.

 

 

הבהרות

  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דרכים ליצירת קשר
להצטרפות לשירותי סחר חוץ
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך