Generic placeholder image

שיטות תשלום

סחר בינלאומי מהווה מרכיב חשוב ומרכזי בכלכלת מדינת ישראל. מגמת הגלובליזציה משפיעה רבות על התרחבות הסחר הבינלאומי בארץ ובכל שנה מצטרפים יבואנים ויצואנים לתחום. חשוב לדעת כי בתחום זה קיימות מספר שיטות תשלום, אותן מומלץ להכיר. הכנו עבורך כתבה המסבירה על כל שיטה

1. תשלום מראש - Advance Payment

תשלום מראש הינו שיטת תשלום בה התמורה כולה או חלקה מועברת ליצואן המוכר עוד לפני אספקת הסחורה. לעיתים מועבר התשלום זמן רב לפני האספקה, וזאת על מנת להזרים ליצואן המוכר הון חוזר לביצוע ההזמנה. 

תשלום מראש מותנה הן במצב הנזילות של הקונה והן בחוקים הנהוגים במדינת היבוא. ישנן מדינות שתקנות הפיקוח שלהן על מט"ח אינן מתירות תשלום מראש. 

לעיתים דורש הקונה ערבות על הכספים שהעביר למוכר. הערבות נקראת Advance Payment Guarantee והיא תהיה בגובה התשלום שהועבר. הערבות ניתנת להפחתה בהתאמה, אם נעשים משלוחים חלקיים. בדרך כלל, תוצא הערבות לפני העברת הכספים ותקבל תוקף עם ביצוע התשלום בפועל. (עיין ערבויות – ערבות מקדמה)

שיטת תשלום מראש היא הטובה ביותר ליצואן: הוא אינו חשוף לסיכון שכן קיבל תמורה טרם משלוח הסחורה. היבואן, לעומת זאת, חשוף לסיכון רב, שכן קיים חשש שהיצואן לא ישלח את הסחורה במועד, או שישלח משלוח חלקי, או שישלח סחורה פגומה, ואילו היבואן יכול להתגונן רק באמצעות תביעה משפטית. 


מתי משתמשים בשיטת התשלום מראש?

 • כאשר זה "שוק של המוכרים" או כאשר יש למוכר מונופול והוא מכתיב את התנאים.
 • כאשר הקונה מקבל הנחה משמעותית עבור התשלום מראש.
 • כאשר המוכר אינו נותן אמון בקונה.
 • כאשר היצואן מייצר במיוחד עבור הקונה והמקדמה מיועדת למימון ההון החוזר של היצרן. 

2. חשבון פתוח – Open Account

בשיטת תשלום זו היצואן שולח את הסחורה והדוקומנטים המיועדים לשחרור הסחורה ישירות ליבואן, ומאפשר לקונה לשלם באחד משני התאריכים:
 1. בתאריך עתידי מוגדר מראש 
 2. עם השימוש בסחורה או העברתה לקונה סופי – מכירה במשגור.

שיטה זו הפוכה לשיטת התשלום מראש, והיא השיטה הטובה ביותר ליבואן: המסמכים ברשותו והוא יכול לשחרר את הסחורה בעוד שהיצואן נמצא בפני סיכון שמא היבואן לא ישלם במועד, או שיחליט לא לשלם בכלל. האמצעי להתגונן באמצעות תביעה משפטית. 

על מנת להימנע מסיכון שהיבואן לא ישלם מומלץ לבדוק מראש את מצבו הפיננסי ואת מהימנותו של הקונה וכמו כן, לנקוט אחד משני הצעדים הבאים:

 1. ביטוח המשלוח בחברה ישראלית לבטוח סיכוני סחר בינלאומי, ו/או בחברת ביטוח אחרת בארץ או בחו"ל. 
 2. ערבות תשלום (Payment Guarantee) - ערבות התשלום הינה התחייבות של הבנק בחו"ל לשלם ליצואן עם דרישה ראשונה, אם היצואן יצהיר לבנק כי לא קיבל את התשלום בגין הסחורה ששלח. ערבות זו מוגבלת בזמן ומתאימה במיוחד במסחר של סחורות צריכה. עם קבלת ערבות כזאת, רצוי לבדוק את הבנק אשר הוציא את הערבות ואת המדינה בה הוא נמצא. 


מתי משתמשים בחשבון פתוח? 

 • כאשר השוק הוא שוק של "קונים" .
 • כאשר קיים אמון מלא בין המוכר לקונה.
 • כאשר הקונה הוא סוכן של המוכר או חברת בת. 
 • כאשר היצוא מתבצע למחסני מכר של המוכר בארץ היבוא. 

3. דוקומנטים לגבייה - Documentary Collection

דוקומנטים לגבייה היא שיטת תשלום בה המוכר מוסר לבנק המשמש כנאמן שלו מסמכים סחירים בצירוף הוראות ברורות כיצד לגבותם. 


מסלול הדוקומנטים מהמוכר לקונה 

 1. במקביל למשלוח הסחורה מרכז הספק את המסמכים הדרושים ללקוח: חשבוניות, מסמכי הובלה, מסמכים רשמיים, הנדרשים על ידי המכס והמדינה המייבאת (למשל: טופס שוק משותף, תעודת מוצא Certificate of Origin ) 
 2. הדוקומנטים הנ"ל מוגשים על יד הספק – לבנק המוסר – בצירוף הוראות לגביית התשלום. 
 3. הבנק המוסר מעביר את הדוקומנטים והוראות הגבייה אל הנאמן בארץ הקונה, זהו הבנק הגובה. ההעברה נעשית בשני סטים זהים, למקרה אובדן. 
 4. ברגע שהבנק הגובה מקבל את הדוקומנטים – הוא מודיע על כך ללקוח ולבנק המוסר, ובכך מקבל על עצמו להיות נאמן. 
 5. לאחר שמילא אחר הוראות הספק, מקבל הלקוח את הדוקומנטים ויכול לשחרר את הסחורה. 

גביית התשלום 

איך יגבה הבנק הנאמן את התשלום? כאמור, בהתאם להוראות של הספק. קיימות אפשרויות שונות הסדרי התשלום. 
 1. תשלום כנגד הצגת דוקומנטים – C.A.D – Cash Against Documents
  כשמו של ההסדר כן הוא. אתה רוצה את המסמכים? שלם במזומן (נוח מאוד למוכר, כמובן).

 2. דוקומנטים כנגד קיבול (שטר) – Against Acceptance   Documents
  אם המוכר, בחוזה המכר, העניק לקונה אשראי, הרי הוא לא ידרוש תשלום מזומן כנגד הדוקומנטים. אולם הוא ירצה התחייבות על תשלום במועד הנקוב. לכן, כדי לקבל את המסמכים, חותם הלקוח על שטר חליפין (Bill of Exchange) המצורף אליהם.

 3. דוקומנטים כנגד שטר חוב – Against Promissory Note   Documents
  זהו הסדר שבו מעניק הספק לקונה אשראי ספקים, אך דורש ממנו שטר חוב חתום לטובתו. בניגוד לשטר החליפין (Bill of Exchange), שאותו שלח הספק עם הדוקומנטים – את שטר החוב כאן ממציא הלקוח, בחתימתו.

 4. דוקומנטים כנגד התחייבות כתובה – Documents Against Written Undertaking
  הסדר זה מתבצע גם הוא כאשר הספק מעניק ללקוח אשראי ספקים, אך מעוניין להתנותו בתנאים מסוימים.
  כאן לא ניתן להשתמש בשטר, מאחר שבשטר לא ניתן להתנות תנאים.
  ההתחייבות הכתובה דינה כדין חוזה, והיא דורשת ניסוח משפטי  ובדיקה זהירה על ידי שני הצדדים.

 5. דוקומנטים כנגד קבלת נאמנות -Documents Against Trust Receipt
  הדוקומנטים נמסרים ללקוח כנגד התחייבותו על קבלת נאמנות.
  דהיינו, הלקוח המשחרר את הסחורה, עדיין אינו מקבל בעלות עליה, אלא נאמנות משפטית בלבד.
  הבעלות נשארת של הספק עד למילוי תנאים מסוימים.
  נעשה שימוש בהסדר כזה כאשר הלקוח מחכה לאישורים שונים מהרשויות, כדי שיוכל לסחור בסחורה(למשל תו תקן, אישור משרד הבריאות וכו').
  הסיכון לספק הוא שהסחורה נמצאת אצל הלקוח, בלי לשלם, והוא עלול לסרב לשלם(אם, למשל, יתעוררו קשיים בהשגת האישור הנדרש).

 6. דוקומנטים כנגד קבלה פשוטה -  Documents Against Simple Receipt
  לעיתים קיימת בין הספק ללקוח מערכת קשרים כזו שבה בוטח הספק בלקוח עד כדי כך שהוא מאפשר לו לקבל את הדוקומנטים מהנאמן רק על סמך התחייבות בכתב, או על סמך סיכום כלשהו על דרך התשלום.

מתי משתמשים בשיטת דוקומנטים לגבייה?

 כאשר המוכר (היצואן) מוסר לבנק המשמש כנאמן שלו מסמכים סחירים בצירוף הוראות
ברורות כיצד לגבותם, לאחר שמילא אחר הוראות הספק, הלקוח מקבל את הדוקומנטים, ויכול לשחרר את הסחורה.  

4. אשראי דוקומנטרי 

אשראי דוקומנטרי הוא מסמך התחייבות בלתי חוזרת של בנק לשלם ליצואן במועד שנקבע סכום מסוים כנגד הצגת מסמכים. מסמכים אלה מוכיחים משלוח של סחורה והתניות נוספות, בהתאם לתנאים שהוגדרו באשראי הדוקומנטרי.  

אשראי דוקומנטרי הוא אמצעי המעניק ליצואן בטחון יחסי לקבל את התשלום במועד שנקבע, בתנאי שעמד בכל תנאי האשראי. מנגד, הוא משמש ליבואן ראיה שהסחורה נשלחה ע"פ התנאים ובמועד, כפי שנקבע במסגרת אותו אשראי דוקומנטרי. 

שיטת תשלום זו נפוצה במיוחד כשקיימת אי וודאות לגבי מצבו ויכולתו הכספית של היבואן או כאשר מדובר בעסקה ראשונה בין הצדדים, עסקה בסכומים גדולים, עסקה לטווח ארוך או עסקה עם יבואנים במדינות שסובלות מקשיים כלכליים, פוליטיים וביטחוניים. 


5. השוואה בין שיטות התשלום השונות

שיטת תשלום

יתרונות ליצואן

חסרונות ליצואן

יתרונות ליבואן

חסרונות ליבואן

תשלום מראש

קיבל תמורה טרם משלוח הסחורה

 

 

משלם מראש ויתכן שלא יקבל את הסחורה במועד, או שיקבל סחורה חלקית, או פגומה או ששונה מההזמנה

חשבון פתוח

 

חשוף לסכנת אי תשלום או עיכוב בתשלום עבור הסחורה הנמצאת ברשות הקונה

הסחורה ברשותו, יוכל לדחות את התשלום או להתחמק ממנו

 

דוקומנטים לגוביינא

היבואן יכול לשחרר את הסחורה רק לאחר תשלום או התחייבות לתשלום מאוחר יותר

היבואן יכול להתחרט ולא לבצע את העסקה

היבואן עשוי להתחרט ולא לקיים את
העסקה , אף לאחר שקיבל את המסמכים

היבואן משלם על הסחורה כנגד מסמכים מבלי שרואה את הסחורה

אשראי דוקומנטרי

היצואן מקבל התחייבות בלתי חוזרת מהבנק לתשלום (אם יעמוד בתנאי האשראי הדוקומנטרי) ויקבל את התשלום גם אם הסחורה לא תגיע ליעד

היצואן חייב  לעמוד בתנאי האשראי הדוקומנטרי, אחרת מסתכן שהיבואן יבטל את האשראי

היבואן שולט במידה רבה בהכתבת תנאי האשראי. הוא יכול לוודא שהסחורה שהזמין היא אכן הסחורה שהוטענה

היבואן אינו יכול להתחרט כל עוד היצואן הגיש מסמכים העונים על דרישות האשראי הדוקומנטרידרכים ליצירת קשר
להצטרפות לשירותי סחר חוץ
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך