הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

מזרחי-טפחות מציע הלוואה בערבות מדינה המיועדת לצורך מימון הון חוזר, הרחבת עסקים קיימים ופתיחת עסק חדש

תנאי ההלוואה

משתנה

סכום ההלוואה

עד 5 שנים

תקופת ההלוואה

בהתאם לפעילות העסק

ריבית


 הבנק זכה במכרז קרן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים וסייע להקים ולפתח כ-10,000 עסקים בכל רחבי הארץ. ההלוואה מיועדת ללקוחות כל הבנקים, שבנוסף להלוואה נהנים מליווי מקצועי של בנקאי אישי.

 

 יתרונות ההלוואה בערבות מדינה 

 • קבלת הלוואה תוך העמדת ביטחונות כספיים של עד 25% בלבד. עסק בהקמה: בהלוואות עד 300,000 ₪  - עד 10% ביטחונות. 
 • ריבית שוק נוחה
 • פריסת תשלומים ל-5 שנים
 • אפשרות לדחיית תשלום ראשון בחצי שנה
 • אישור בקשות תוך כשבועיים מהגעתן לבנק

 מי זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה?

 • עסק המאוגד בישראל.  
 • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל.  
 • חשבונות העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים ו/או מוגבלים או מועמדים להגבלה.  
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו כנגד העסק ו/או בעלי העסק לרבות הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק.  
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כ"חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק.


עיקרי תנאי ההלוואות לעסקים קטנים

סכום ההלוואה:
עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ - עד 500,000 ₪.
עסקים עם מחזור שנתי של 6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ₪ - עד 8% מהמחזור. 
יצואן - עד 12% מהמחזור 
תקופת ההלוואה: עד 5 שנים עם אפשרות לחצי שנה גרייס על הקרן והריבית.   
ריבית: שיעור הריבית על ההלוואות יותאם לפעילות העסק ולצרכיו.   
בטחונות: הבנק יגדיר את הביטחונות הנדרשים על פי מאפייני העסק. 
 
משרד רו"ח עובד בן-דוד (BDSK) משמש גוף מתאם של הממשלה בפעילות הקרן.  

 

הבהרות

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • העמדת ההלוואות בשיתוף הפניקס ואלטשולר-שחם
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • מתן ההלוואה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולבדיקה מקדמית של העסק שהגיש בקשה להלוואה
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הלוואות
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך

צ'אט WhatsApp השארת פרטים