הפקת אישור ניכוי מס במקור - טופס 867
הפקת אישור ניכוי מס במקור - טופס 867

הפקת אישור ניכוי מס במקור - טופס 867

באתר הפעולות ניתן להפיק בקלות וללא תשלום אישור על ניכוי מס במקור (טופס 867). האישור כולל את סכום ההכנסה והמס שנוכה בחשבון בגין הכנסות מפיקדונות ומניירות ערך וממכשירים פיננסיים לא סחירים עבור שנת המס האחרונה. 
האישור מתעדכן בכל חודש מרץ עבור שנת הכספים הקודמת. הוא מופק עבור כל חשבון בנק בנפרד, חתום בחתימה אלקטרונית. 


מהו ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור הוא תשלום מס בגובה אחוז מסוים מהרווחים שמגיעים לבעל עסק או לאדם מסוים בעת התשלום, על ידי הגורם שמשלם לו. את המס מעביר הגורם המשלם לרשות המסים בשמו של מקבל התשלום. מטרת ניכוי המס במקור היא למנוע העלמות מס וגם להעביר לרשות מסים כספים במהלך כל השנה ולא רק בסופה.


דוגמאות לניכוי מס במקור

  • מעביד מנכה מס במקור משכרם של העובדים השכירים בהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק
  • לקוח של ספק גדול מנכה מס במקור מהסכום שהוא חייב לספק
  • בנק מנכה מס במקור ללקוחותיו הפעילים בשוק ההון מדיבידנד שמגיע להם, מפיקדונות או ממכירת ניירות ערך מהתיקים שלהם
  • זכייה בפרס כספי גדול, למשל בהגרלת הלוטו או במענק, מחויבת בניכוי מס במקור

איך נקבע שיעור הניכוי?

אחוז ניכוי המס במקור נקבע על ידי מס הכנסה, על פי מספר קריטריונים כגון: האם מדובר בהכנסה אקטיבית או פסיבית מה צפי ההכנסות העתידיות והוותק של העסק. בנוסף, קימת הבחנה בין הכנסות שמקורן דמי שכירות או רווחים בשוק ההון - אשר שיעור המיסוי שלהן קבוע - לבין הכנסות של עסק או חברה אשר שונות ותלויות בעסק, בתחומו ובפרמטרים נוספים.

אפשר לקבל פטור מניכוי מס במקור או הפחתה של שיעור המס?
עסק שהוכיח לאורך זמן שהוא משלם מסים כראוי יכול לקבל ממס הכנסה הפחתה של שיעור ניכוי המס.

ניתן לקבל פטור מניכוי מס במקור במקרים הבאים:
  • כאשר העסק הגיש בעבר דו"חות שנתיים והוכיח שהוא משלם מסים כראוי ובזמן
  • עסק קטן חדש, המוגדר כעוסק פטור, אינו חייב בניכוי מס במקור
  • עסק שהחוק פוטר אותו בהגדרה מניכוי מס במקור

איך מפיקים את האישור? 

1. נכנסים לאתר הפעולות>>עובר ושב>>אישורים ומסלולי עמלות>>ריכוז אישורים
2. לוחצים על "להפקת האישור" תחת "אישור ניכוי מס במקור"

אישור 867


את האישור ניתן גם לקבל מהבנקאי בסניף בו מתנהל החשבון. לקוחות עסקיים מקבלים את האישור בדואר אוטומטית.

 

 

לא מצאת תשובה?  השארת פרטים