הפקת אישור ניכוי מס במקור - טופס 867
הפקת אישור ניכוי מס במקור - טופס 867

הפקת אישור ניכוי מס במקור - טופס 867

באתר הפעולות ניתן להפיק בקלות וללא תשלום אישור על ניכוי מס במקור (טופס 867). האישור כולל את סכום ההכנסה והמס שנוכה בחשבון בגין הכנסות מפיקדונות ומניירות ערך וממכשירים פיננסיים לא סחירים עבור שנת המס האחרונה.
 
האישור מתעדכן בכל חודש מרץ עבור שנת הכספים הקודמת. הוא מופק עבור כל חשבון בנק בנפרד, חתום בחתימה אלקטרונית. 

איך מפיקים את האישור? 

1. נכנסים לאתר הפעולות>>עובר ושב>>אישורים ומסלולי עמלות>>ריכוז אישורים
2. לוחצים על "להפקת האישור" תחת "אישור ניכוי מס במקור"

אישור 867

 

את האישור ניתן גם לקבל מהבנקאי בסניף בו מתנהל החשבון. לקוחות עסקיים מקבלים את האישור בדואר אוטומטית.

 

 

לא מצאת תשובה?  השארת פרטים