Generic placeholder image Generic placeholder image
איך מפעילים כרטיס אשראי חדש?
איך מפעילים כרטיס אשראי חדש?
קיבלת בדואר כרטיס אשראי חדש? ניתן להפעיל אותו בקלות באמצעות האתר או האפליקציה ולהשתמש בו מיידית.


הפעלת כרטיס באתר:

1. נכנסים ללשונית "כרטיסי אשראי" >> "פעולות בכרטיס" >> "הפעלת כרטיס אשראי"
2. בוחרים את כרטיס האשראי שרוצים להפעיל
3. מאשרים 
הפעלת כרטיס אשראי חדש באתר

הפעלת כרטיס באפליקציה:

1. לוחצים על כפתור הפלוס הכתום בתחתית המסך בצד שמאל 
2. בתפריט "כל הפעולות" בוחרים ב"כרטיסי אשראי" >> "הפעלת כרטיס שהגיע בדואר"
3. בוחרים את כרטיס האשראי שרוצים להפעיל
4. מאשרים

הפעלת כרטיס אשראי חדש באפליקציה


לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות