Generic placeholder image Generic placeholder image
מאיזה גיל אפשר לפתוח חשבון בנק?
מאיזה גיל אפשר לפתוח חשבון בנק?
אפשר לפתוח חשבון כבר מגיל 14. כדי לפתוח חשבון צעיר​ יש להצטייד בהסכמה בכתב של ההורים.
בגילאי 16-18 אפשר גם לקבל כרטיס אשראי מיוחד לבני נוער, שמאפשר ליהנות משירותי משיכת מזומנים ומהטבות ומבצעים.
לפרטים נוספים ולפתיחת חשבון אפשר לפנות אלינו באחד מסניפי הבנק​ או בטלפון 8860*.
לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות

הבהרות

  • חשבון צעיר לגילאים 14- 18. פתיחת חשבון ומתן כל סוג אשראי מותנה בהסכמה בכתב של ההורים
  • הטבות אשראי תקפות מגיל 16 עד גיל 18
  • הפטור ו/או ההנחות תקפות כל עוד החשבון מסווג כחשבון צעיר
  • ההנחה אינה חלה על עמלת מסלול ועל פעולות מעבר למכסת מסלול. כל פעולה או מידע נוספים יחויבו בעמלה
  • דמי כרטיס אשראי על פי תעריפון הבנק. מהשנה השלישית החשבון יחויב מדי חודש בהתאם לעלות הפעולות שיבוצעו, בכפוף לעמלת המינימום התעריפית
  • פטור מעמלת דמי כרטיס ל-3 שנים למחזיקי כרטיס אשראי מסוג "ישראכרט צעיר" בלבד, המיועד לבני נוער עובדים בגילאי 16 עד 18
דרכים ליצירת קשר
לפתיחת חשבון
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
לפתיחת חשבון באפליקציה