Generic placeholder image Generic placeholder image
מאיזה גיל אפשר לפתוח חשבון בנק?
מאיזה גיל אפשר לפתוח חשבון בנק?
אפשר לפתוח חשבון כבר מגיל 14. כדי לפתוח חשבון צעיר​ יש להצטייד בהסכמה בכתב של ההורים.
בגילאי 16-18 אפשר גם לקבל כרטיס אשראי מיוחד לבני נוער, שמאפשר ליהנות משירותי משיכת מזומנים ומהטבות ומבצעים.
לפרטים נוספים ולפתיחת חשבון אפשר לפנות אלינו באחד מסניפי הבנק​ או בטלפון 8860*.
לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות

הבהרות

  • חשבון צעיר לגילאים 14- 18. פתיחת חשבון ומתן כל סוג אשראי מותנה בהסכמה בכתב של ההורים
  • הטבות אשראי תקפות מגיל 16 עד גל 18
  • הפטור ו/או ההנחות תקפות כל עוד החשבון מסווג כחשבון צעיר
  • ההנחה אינה חלה על עמלת מסלול ועל פעולות מעבר למכסת מסלול. כל פעולה או מידע נוספים יחויבו בעמלה
  • דמי כרטיס אשראי על פי תעריפון הבנק. מהשנה השלישית החשבון יחויב מדי חודש בהתאם לעלות הפעולות שיבוצעו, בכפוף לעמלת המינימום התעריפית
  • פטור מעמלת דמי כרטיס ל-3 שנים למחזיקי כרטיס אשראי מסוג "ישראכרט צעיר" בלבד, המיועד לבני נוער עובדים בגילאי 16 עד 18