Generic placeholder image Generic placeholder image
איפה אפשר למצוא את ריכוז היתרות בחשבון?
איפה אפשר למצוא את ריכוז היתרות בחשבון?

ריכוז היתרות בחשבון העובר ושב נמצא באתר הבנק באיזור האישי שלך, תחת "עובר ושב שלי" >> "ריכוז יתרות".
בהתאם לצילום:

ריכוז יתרות

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות