Generic placeholder image Generic placeholder image
איך מפיקים טופס אישור יתרות?
איך מפיקים טופס אישור יתרות?

אישור יתרות אפשר להפיק עצמאית בדיגיטל.


באפליקציה: לחוצים על הכפתור הכתום השמאלי  > בפעולות הנפוצות בוחרים אישורי יתרות > בוחרים את החודש הרצוי > לוחצים על כפתור להפקת האישור
באתר: בתפריט מצד ימין לוחצים על אישורים ומסלולי עמלות > אישורי יתרות > בוחרים את החודש הרצוי > הצג > לוחצים על כפתור שמירה חתומה

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות