שאלות ותשובות

איפה מוצאים את ריבית העוגן?

באתר הבנק מופיע גרף של נתוני תשואות האג"ח לאורך זמן.
עקרונות החישוב של תשואות האג"ח לקביעת הריבית בהלוואה מפורטים בהסכם ההלוואה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון *8860​​​​ או בסניף הקרוב למקום מגורך.

 
לא מצאת תשובה?  יצירת קשר