Generic placeholder image Generic placeholder image
איפה מוצאים את ריבית העוגן?
איפה מוצאים את ריבית העוגן?

באתר הבנק מופיע גרף של נתוני תשואות האג"ח לאורך זמן.
עקרונות החישוב של תשואות האג"ח לקביעת הריבית בהלוואה מפורטים בהסכם ההלוואה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון *8860​​​​ או בסניף הקרוב למקום מגורך.

 
לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות