Generic placeholder image Generic placeholder image
מהן שעות פתיחת הסניפים?
מהן שעות פתיחת הסניפים?

בעמוד איתור סניפים באתר הבנק מרוכז מידע לגבי על שעות הפעילות בסניפים, כתובת הסניף, מספרי הטלפון והפקס, השירותים הבנקאיים ואפשרויות הנגישות. 

בעמוד זה מתפרסמות גם שעות הפעילות המיוחדות בחגים ובמועדים.

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות