Generic placeholder image Generic placeholder image
שמעתי שאפשר למשוף כסף מפיקדון, איך עושים זאת?
שמעתי שאפשר למשוך כסף מפיקדון, איך עושים זאת?

בשל המצב הביטחוני, אנו מאפשרים ללקוחות המתגוררים ביישובים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, למשוך כספים מפיקדון בסך של עד 100,000 ₪ מבלי לחייב אותם בעלויות בגין המשיכה.

אפשר לבקש משיכה מפיקדון באחת מאפשרויות הבאות:

  1. לשלוח הודעה לבנקאי, ולפרט את סכום המשיכה והסיבה לבקשה
  2. לפנות לבנקאי בטלפון 8860*

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות