איך אפשר לבטל צ'ק?
איך אפשר לבטל צ'ק?

ניתן לבטל צ'ק כל עוד לא בוצעה הוראת התשלום והכסף לא הועבר. באפשרותך לתת הוראה לביטול צ'ק עד ליום הצגת הצ'ק בסניף לצורך הפקדה, כולל אותו יום.
בבקשה לביטול יש לציין את כל 7 הספרות של הצ'ק המבוטל. במידה ואין ברשותך את מספר הצ'ק יש לציין את הסכום הנקוב עליו. ​
 

באילו נסיבות מבטלים צ'ק?

  • הצ'ק אבד
  • הצ'ק נגנב
  • קיים סכסוך בין הלקוח לבין המוטב
  • הכסף שולם אולם השירות או המוצר לא התקבלו (כשל תמורה)
     

כיצד מבטלים צ'ק?

אפשר לבטל צ'ק בדרכים הבאות:
  • בסניף: באפשרותך להגיע לסניף ולתת הוראת ביטול בכתב ובחתימתך
  • בפקס: באפשרותך לשלוח הוראה לביטול צ'ק החתומה על ידך גם אם אינך חתום על טופס הוראה טלפונית.
  • בטלפון: באפשרותך להעביר הוראה לביטול צ'ק בטלפון, גם אם אינך חתום על טופס הוראה טלפונית, ובתנאי שנציג הבנק זיהה אותך באופן ודאי. במקרה כזה עליך להגיע בהקדם האפשרי לאחד מסניפי הבנק, כדי לחתום על הוראת הביטול.
לנוחותך, באתר ובאפליקציה אפשר לעקוב אחר פעולת ביטול הצ'ק.

​​

לא מצאת תשובה?  השארת פרטים