Generic placeholder image Generic placeholder image
למה כדאי לפתוח תוכניות חיסכון לכל ילד במזרחי-טפחות?
למה כדאי לפתוח תוכניות חיסכון לכל ילד במזרחי-טפחות?

המדינה מפקידה עבור כל ילד שזכאי לקצבת ילדים, 55 ₪ מדי חודש עד גיל 18. באפשרותכם, ההורים, להפקיד סכום זהה ובכך להכפיל את החיסכון.

בנק מזרחי-טפחות מציע לבחירתכם 6 מסלולים בהם תוכלו להשקיע את החיסכון של ילדיכם.

יתרונות פתיחת תוכנית חיסכון לכל ילד במזרחי-טפחות:

  • ​פתיחת החיסכון אינה מצריכה הגעה לסניף
  • ניתן לעקוב אחר החיסכון בשירות האינטרנט של הבנק 
  • הפיקדון ללא דמי ניהול 
  • קרן החיסכון מובטחת

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות