היכן נמצא מספר ה-IBAN?
היכן נמצא מספר ה-IBAN?

היכן נמצא מספר ה-IBAN?

ניתן לאתר את מספר ה IBAN של חשבונך במקומות הבאים:

  • בכל ההודעות המתקבלות מהבנק
  • באתר הפעולות תחת עו"ש>>אישורים מסלולי עמלות>>רשימת חשבונותיך בבנק
  • "בעמדת השירות בסניף בתדפיס "עו"ש - רשימת חשבונותיך בבנק"


לא מצאת תשובה?  השארת פרטים