שאלות ותשובות

כל מה שכדאי לדעת על השינוי בריבית הליבור

מהי ריבית הליבור?

ריבית הליבור (LIBOR - London Interbank Offered Rate) היא הריבית המוצעת לבנקים עבור עסקאות בפיקדונות מט"ח בשוק הבין-בנקאי בלונדון. היא מפורסמת מדי יום עסקים בשעה 11:00 לפי שעון לונדון. ריבית הליבור מהווה בסיס עולמי לביצוע עסקאות ב- 5 מטבעות מט"ח: דולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג, פרנק שווייצרי ויין יפני.


מהו השינוי הצפוי בריבית הליבור?​​

השינוי הוא בכל המערכות הפיננסיות בעולם. הגוף העולמי האמון על ריביות הליבור צפוי להודיע בסוף שנת 2021 על הפסקת פרסום ריביות הליבור והחלפתו בריביות אחרות עבור כל מטבע. השינוי לא חל על ריבית הליבור דולר-ארה"ב, אשר צפויה להמשיך ולהתפרסם עד סוף חודש יוני בשנת 2023 אם לא יוחלט אחרת במערכת הפיננסית בעולם.


מהן הריביות אשר יחליפו את ריביות הליבור?

ריביות בסיס כגון ליבור חשובות בשוקי הכספים והמימון. לכן לטובת החלפתן ועדות בינלאומיות בחרו ריביות חדשות אשר יחליפו את ריבית הליבור מתחילת 2022 (ריבית הליבור-דולר ממשיכה להתפרסם עד סוף יוני 2023, אך בעסקאות חדשות ישתמשו בריבית אלטרנטיבית). לריביות החדשות קיים רגולטור אשר אמון על אותה ריבית


פירוט ריביות הבסיס החדשות

מטבע סימול בין לאומי הריבית החדשה
דולר ארה"ב USD SOFR - Secured Overnight Financing Rate
אירו EUR EURIBOR
אירו EUR ESTR - Euro short-term rate
לירה סטרלינג GBP SONIA - Sterling Overnight Index Average
פרנק שווצרי CHF SARON - Swiss Average Rate Overnight
יין יפני JPY TONA - Tokyo Overnight Average Rate

הערה: במטבע אירו, ריבית הESTR- תשמש לעסקאות בנגזרים בלבד. במוצרים פיננסיים אחרים, הריבית שתשמש בסיס הינה ריבית ה-EURIBOR


מה המשמעות של החלפת ריביות הליבור עבורי כלקוח?

ריבית הליבור בכל מטבע, היוותה בסיס לחישוב שערי הריבית על מוצרים פיננסיים בעלי ריבית משתנה, למשל – מסגרת האשראי במטבע חוץ והלוואות במטבע חוץ.
הריביות החדשות, אשר אינן זהות לריבית הליבור, יהוו ריבית בסיס עבור חישוב הריבית במכשירים פיננסיים מבוססי ליבור היום, ויהוו ריבית בסיס עבור חישוב הריבית במכשירים פיננסיים בעתיד. יש לחדד שלמרות מועד השינוי הקרוב, עדיין שורר בתחום זה חוסר ודאות ואי גיבוש של דרכי ביצוע מקובלות ואחידות במערכת הפיננסית בעולם. ההמרה מריבית ליבור לריבית בסיס חלופית תתבצע כפי שיהיה נהוג במערכת הפיננסית בעולם.


מתי השינוי בריביות צפוי להיכנס לתוקף?

השינוי חל על מכשירים פיננסיים בריבית משתנה בלבד. החל מה-01/01/2022, צפויה מערכת הפיננסית בעולם לאמץ את השימוש בריביות החדשות, ולהפסיק את השימוש הריביות הליבור הקיימות. ריבית הליבור-דולר תמשיך להתקיים עד סוף יוני 2023, אך תשמש בעיקר לעסקאות פיננסיות קיימות.

 

לא מצאת תשובה?  יצירת קשר