Generic placeholder image Generic placeholder image
האם ניתן לדחות תשלומי הלוואה?
האם ניתן לדחות תשלומי הלוואה?

אם יש לך הלוואה אצלנו, באפשרותך לבקש דחייה בתשלומי ההלוואה לתקופה של עד 3 חודשים. בנוסף, יש פטור מעמלת שינוי בהלוואה.

למי מיועדת ההטבה:

  • לקוחות עם חשבון פרטי - דחיית תשלומי הלוואות עד לסכום מצטבר של 100,000 ₪
  • לקוחות עם חשבון עסקי - דחיית תשלומי הלוואות עד לסכום מצטבר של 2,000,000 ₪

לתשומת לבכם, ההטבה אינה מיועדת להלוואות קרנות בערבות המדינה וקרן צפונה דרומה והלוואות מומחות. במקרים אלה יש ליצור קשר עם הבנקאי האישי.

למימוש ההלוואה בדיגיטל, יש להיכנס לחשבון הבנק באתר, לאזור הלוואות ומשכנתאות, לבחור בפירוט הלוואות שקליות שתחת הכותרת – ההלוואות שלי. במסך יוצג כפתור "לדחייה"
יש למלא את מספר חודשי הדחייה ואילו הלוואות רלוונטיות לבקשה, לאשר את המידע ולבצע תהליך אימות וזיהוי. הבקשה תיבדק ולאחר מכן תישלח אליך תשובה ב-SMS.

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות