Generic placeholder image Generic placeholder image
האם ניתן לדחות תשלומי הלוואה?
האם ניתן לדחות תשלומי הלוואה?

כן. ניתן להגיש בקשה ולדחות את פירעון ההלוואה ב-6 חודשים. להגשת בקשה לדחייה, אנו מזמינים אותך לשלוח פנייה לבנקאי שלך באתר או באפליקציה או להתקשר 8860* 

בנק מזרחי-טפחות מציע מגוון הטבות לסיוע באתגר הכלכלי שמציב גל האומיקרון, החמישי במספר, של הקורונה. 

יש לך חשבון עו"ש במזרחי-טפחות ולקחת הלוואה? באפשרותך לבחור באחת משתי החלופות הבאות:

  • דחיית תשלומי הקרן של ההלוואה לתקופה של עד 6 חודשים
  • הארכת משך ההלוואה לתקופה של עד 36 חודשים - באותה ריבית שבה קיבלת את ההלוואה

בנוסף, הבנק מאפשר לבעלי חשבון עסק קטן לדחות את פירעון קרן ההלוואה לתקופה של עד 12 חודשים בתנאים אטרקטיביים. 


אם בשל הוצאות בלתי צפויות עליך לקחת הלוואה נוספת, ניתן להגיש בקשה להלוואה חדשה. במקרה זה, ניתן לדחות את מועד התשלום הראשון דרך אתר ניהול חשבון: נכנסים לאזור הלוואות ומשכנתאות > ההלוואות שלי > פירוט הלוואות שקליות > ולוחצים על הכפתור הכתום "בקשה לדחיית פירעון הלוואה שקלית"

 

 

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות

הבהרות

  • דחיית תשלומי הלוואה מוגדרת כקבלת הלוואה חדשה בתנאי הריבית של ההלוואה המקורית. יש לבצע שימוש מושכל בבקשת הדחייה