שאלות ותשובות

איך ניתן לעדכן פרטים אישיים בבנק?

  • כדי לשנות שם משפחה וכתובת מגורים - יש ליידע את הבנקאי בסניפך.

  • כדי לשנות מספר טלפון ודוא"ל - יש לעדכן בשירות האינטרנט דרך "התכתבות עם בנקאי בתיבת ההודעות" או בטלפון ​​​​​​​*8860.

  • כדי לשנות כתובת למשלוח דואר - יש למלא טופס לשינוי כתובת ולשלוח כקובץ דרך שירות "התכתבות עם בנקאי בתיבת ההודעות" או בפקס לסניף שלך. נדרשת חתימה של כל השותפים בחשבון. ​לא מצאת תשובה? נשמח לעזור לך  יצירת קשר