חברי הנהלה ודירקטוריון

 
​חברי הדירקטוריון
משה וידמן, יושב ראש​ יוני קפלן
אלי אלרואי​ סבינה בירן
רון גזית יואב-אשר נחשון
חנה פייאר גלעד רבינוביץ
אברהם זלדמן
יוסף פלוס
אילן דוד קרמר

  


​חברי הנהלת הבנק
שם תפקיד​
אלדד פרשר ​ ​מנהל כללי
מנחם אביב ​ סגן מנהל כללי - מנהל חטיבת מידע ודיווח כספי, חשבונאי ראשי
ישראל אנגל ​ סגן מנהל כללי - מנהל החטיבה הקמעונאית​
דורון קלאוזנר
סגן מנהל כללי -  מנהל החטיבה לבקרת סיכונים
(Chief Risk Officer, CRO)​
ניסן לוי סגן מנהל כללי - מנהל חטיבת הון אנושי, משאבים ותפעול
אילה חכים​ מנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ
 (Chief Information Officer, CIO)
משה לארי סגן מנהל כללי - מנהל החטיבה הפיננסית​
(Chief Financial Officer, CFO)
דינה נבות ​ סגן מנהל כללי - מנהלת חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים​
אופיר מורד סגן מנהל כללי - מנהל החטיבה לבנקאות עסקית​
גלית ויזר ​ מבקרת פנימית ראשית, מנהלת חטיבת הביקורת הפנימית​
רחלי פרידמן  ​ סגן מנהל כללי - יועצת משפטית ראשית, מנהלת החטיבה המשפטית​
​בני שוקרון ​דובר הבנק​
עופר הורביץ ​ מזכיר הבנק ומנהל מטה הבנק​
​​​​​​​