כלים לשירותך

חברי הנהלה ודירקטוריון

הדירקטוריון

  

משה וידמן, יושב ראש​ אסנת רונן​
נחשון יואב-אשר​ צבי אפרת​
גדעון סיטרמן​ רון גזית​
יוסף שחק​ יונתן קפלן​
ליאורה עופר​ מרדכי מאיר​
אברהם זלדמן יעקב אברהם נוימן
סבינה בירן​

  

חברי הנהלת הבנק

   

אלדד פרשר ​ מנהל כללי​
מנחם אביב ​ סגן מנהל כללי ​ מנהל חטיבת חשבונאות ודיווח כספי וחשבונאי ראשי​
ישראל אנגל ​ סגן מנהל כללי ​ מנהל החטיבה הקמעונאית​
דורון קלאוזנר סגן מנהל כללי ​
 Chief Risk Officer (CRO) ,מנהל החטיבה לבקרת סיכונים
ניסן לוי סגן מנהל כללי  מנהל חטיבה לתכנון, תפעול ונכסי לקוחות
אילה חכים​ מנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ​
משה לארי סגן מנהל כללי ​ Chief Financial Officer (CFO) , מנהל החטיבה הפיננסית​
דינה נבות ​ סגן מנהל כללי ​ מנהלת חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים​
אופיר מורד סגן מנהל כללי ​ מנהל החטיבה לבנקאות עסקית​
ריטה רובינשטיין​ סגן מנהל כללי ​ מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל​
גלית ויזר ​ מבקרת פנימית ראשית, מנהלת חטיבת הביקורת הפנימית​
רחלי פרידמן  ​ יועצת משפטית ראשית, מנהלת החטיבה המשפטית​
מאיה פלר ​ מזכירת​ הבנק​
בני שוקרון ​ דובר הבנק​
 

   

    ​​