כלים לשירותך

מזרחי-טפחות בזמן אמת

מזרחי-טפחות מציע לך עדכונים בנושאים החשובים לך, שיישלחו אליך ישירות לטלפון הנייד ב- SMS. כך ניתן לעקוב בזמן אמת ובנוחות מירבית אחר יתרת העו"ש שלך, שערי מניות או בנושאים אחרים על פי העדפותייך. השירות מאפשר לך לבחור את סוג המידע שברצונך לקבל, את תדירות ההודעות ואת המועדים הרצויים לך. למשל, קבלת SMS כשהיתרה חורגת מהסכום שהגדרת, או כששווי מניה מגיע לשער מסוים. 
 

איזה מידע ניתן לקבל ב-SMS?

  
חשבון עו"ש וצ'קים
-      % ניצול ממסגרת אשראי בחשבון    
-         חריגה ממסגרת אשראי
-          יתרת אובליגו
-         יתרת עו"ש
-      יתרת  צ'קים דחויים לביטחון
-      צ'ק שנפרע מחשבונך
-      פנקס צ'קים ממתין בסניף
-         צ'קים חוזרים
-         תנועות עו"ש אחרונות
-      צ'ק דחוי לגבייה
-      משיכת מזומן בחשבון מט"י
-     הפקדת מזומן בחשבון מט"י
השקעות
-         חיובים\זיכויים בפקדונות
-      סך השקעות בחשבון
-         שיערוך פקדונות בשקלים
-      ריבית פריים
-     שערוך פיקדון מט"ח
-     יתרת עו"ש מט"ח
שוק ההון
-        הוראה שלא בוצעה בניירות ערך
-         שערי מניות ואופציות מעו"ף
-         סיום מסחר במניות
-      שיערוך תיק ני"ע
-        תשואות קרנות נאמנות        
כרטיסי אשראי
-         חיובים וזיכויים עתידיים של כרטיס האשראי
-      כרטיס אשראי ממתין לך בסניף
מט"ח
-      רכישת\המרת מט"ח עם מגבלות שער
-      מסחר בין בנקאי בדולר
-      שערי מט"ח
-         שערים יציגים לפי בחירה
הלוואות -         הודעה מראש על תשלום תקופתי של הלוואה
-      הודעה מראש על סיום תשלום הלוואה מט"י
 

רוצה להצטרף לשירות?

באפשרותך לבחור בדרך הנוחה לך: 

 
ניתן בכל עת לעדכן את בחירת העדפותיך.
 
* ההצטרפות לשירות כרוכה בתשלום
 
​​​​

לפנות למוקד התמיכה שלנו

  לחייג ​03-6011000