לנוחותך, מפורטים אמצעי התשלום ואחזור המידע הבסיסיים שיינתנו בחשבוונך:
 
אמצעי תשלום:
אמצעי אחזור מידע
חיובים על פי הרשאה  –  מתן הרשאה לבנק על ידי הלקוח לכבד חיובים אשר יגיעו באופן אוטומטי ממוסד אשר מספק לך שירותים
חיבור לשירות האינטרנט למידע בלבד – מאפשר קבלת מידע על מצב חשבונותיך מכל מקום בארץ ובעולם דרך רשת האינטרנט, בכל  שעות היממה ומאובטח ברמה גבוהה.
קבלת כרטיס בנק (כרטיס דיירקט) שחיוב החשבון הינו חיוב מיידי – כל עסקה שתבוצע בכרטיס תגרום לחיוב החשבון למחרת יום ביצוע העסקה.
כרטיס ברק למידע בלבד - כרטיס המאפשר קבלת מידע והפקדת שיקים בעמדות השינות שבסניפי הבנק.
 
קבלת כרטיס בנק למשיכת מזומנים בלבד- כרטיס המאפשר משיכת מזומנים ממכשירי הכספון בסניפי הבנק, ממכשירים אוטומטיים בבנקים אחרים וממכשירי שב"א, כאשר החשבון ביתרת זכות וכן מאפשר קבלת מידע וביצוע פעולות במכשירים לשירות עצמי