Generic placeholder image

הקלות בתחום העמלות

פטור גורף לתקופה של 3 חודשים מגביית עמלות ללקוחות פרטיים ולבעלי עסקים קטנים

פטור גורף לתקופה של 3 חודשים מגביית עמלות ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בגין פעולות שיבוצעו, למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ ויהלומים


זכאים להטבה:

  • אנשים המתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון (ע"פ רשימת הישובים המפורסמת באתר בנק ישראל)
  • מי שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה
  • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים
  • משרתי המילואים ומגויסי צו 8
  • משתתפי מסיבת "נובה" ברעים
  • נפגעי מסיבת "פסיידאק" ונפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן

כיצד מקבלים את ההטבה:

הזכאות להטבה מתעדכנת אוטומטית עבור לקוחות המתגוררים עד 30 ק"מ מעזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון ועבור לקוחות שהיישובים שלהם פונו על ידי המדינה.

משרתי המילואים ומגויסי צו 8, בעלי קרבה ראשונה לחללים, לחטופים ולנעדרים, ומי שהשתתפו במסיבת "נובה" ברעים, נפגעי מסיבת "פסיידאק" ונפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן (בכפוף להמצאת אסמכתה לבנק מביטוח לאומי על היותם נפגעי פעולות איבה) מתבקשים לעדכן את הבנקאים בערוצי ההתקשרות השונים.

חשוב לדעת: בחלק מהפעולות הפטור יינתן בדרך של זיכוי בדיעבד, ובחלקן במהלך ביצוע הפעולה עצמה.

 

 

 

 

הבהרות

  • בכפוף למתווה בנק ישראל, לתנאי הבנק ולשיקול דעתו
  • הבנק אימץ את הרחבת מתווה בנק ישראל אשר נכנס לתוקף ב-1.4.2024: לקוחות שנהנו מההטבה במסגרת המתווה בפעימה הראשונה (עד 31.12.23), יקבלו הארכה לפטור ל-3 חודשים נוספים ובסך הכל 9 חודשים במצטבר. לקוחות שנהנו מההטבה במסגרת המתווה בפעימה השנייה (עד 31.3.24), יקבלו את הפטור ל-3 חודשים נוספים ובסך הכל 6 חודשים. לקוחות שייהנו מההטבה במסגרת המתווה בפעימה השלישית (החל מ-1.4.24), יקבלו את הפטור ל-3 חודשים