Generic placeholder image

הקלות בתחום העמלות

פטור גורף לתקופה של 3 חודשים מגביית עמלות ללקוחות פרטיים ולבעלי עסקים קטנים

פטור גורף לתקופה של 3 חודשים מגביית עמלות ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בגין פעולות שיבוצעו, למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ ויהלומים


זכאים להטבה:

  • אנשים המתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון (ע"פ רשימת הישובים המפורסמת באתר בנק ישראל)
  • מי שנאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם המדינה
  • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים
  • משרתי המילואים ומגויסי צו 8

כיצד מקבלים את ההטבה:

הזכאות להטבה מתעדכנת אוטומטית עבור לקוחות המתגוררים עד 30 ק"מ מעזה או עד 5 ק"מ מגבול הצפון ועבור לקוחות שהיישובים שלהם פונו על ידי המדינה.

משרתי המילואים ומגויסי צו 8, ובעלי קרבה ראשונה לחללים, לחטופים ולנעדרים, מתבקשים לעדכן את הבנקאים בערוצי ההתקשרות השונים.

חשוב לדעת: בחלק מהפעולות הפטור יינתן בדרך של זיכוי בדיעבד, ובחלקן במהלך ביצוע הפעולה עצמה.

 

 

 

 

הבהרות

  • מתן ההטבה בכפוף לתנאי הבנק