Generic placeholder image

שנה של שקט מהמשכנתא לתושבי העוטף

תושבי העוטף פטורים מתשלומי המשכנתא באופן אוטומטי למשך 4 חודשים, ולאחר מכן יוכלו להקפיא את המשכנתא ל-8 חודשים נוספים ללא ריבית וללא עמלה

4 חודשי פטור מלא מתשלום המשכנתא

תושבי העוטף בעלי משכנתא בטפחות, לא יחויבו בתשלומי המשכנתא למשך 3 חודשים נוספים, מעבר לפטור שקיבלו עבור חודש נובמבר 2023 (משך תקופת הפטור: נובמבר 2023-פברואר 2024).
הביטול יבוצע על ידנו אוטומטית ואין צורך לפנות לבנק בנושא.


8 חודשי הקפאת משכנתא


בנוסף לתקופת הפטור מתשלום המשכנתא שמעניק הבנק (נובמבר 2023-פברואר 2024), תוכלו לבקש לאחר מכן גם הקפאת תשלומים מלאה עד 8 חודשים ללא ריבית וללא עמלה.

אופן פריסת התשלומים יהיה באמצעות העמדת הלוואה בסכום הדחייה, ללא ריבית והצמדה, אשר מועד פירעונה יחל בחלוף שנה ממועד תום תקופת הדחייה שתאושר על-ידי הבנק ותיפרע במשך תקופה של 4 שנים.

מי זכאים להטבה

ההטבה תקפה ללווים המתגוררים ביישובי עוטף עזה או שהנכס ששיעבדו להבטחת ההלוואה נמצא באחד מהיישובים הבאים: אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, בני נצרים, ברור חיל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חולית, חוות השקמים, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נווה (חלוצית 4), נחל עוז, נירים, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעז, פריגן, צוחר, רוחמה, רעים, שדה ניצן, שדי אברהם, שובה, שוקדה, שלומית, תושייה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.

 

 

 

הבהרות

  • פטור מתשלומי המשכנתא יינתן אוטומטית ללקוחות. אין צורך לעשות דבר
  • מתן ההטבה בכפוף לתנאי הבנק
  • הקפאת המ​שכנתא בכפוף לשיקול דעת הבנק, ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל.     ​​​​​​​​​​