Generic placeholder image

חלום של צעצוע

הרבה יותר מחנות צעצועים

צעצוע הוא געגוע לילדות.

חנות הצעצועים של אבשלום ואשתו מלכי מנתיבות היא מגשימת החלומות של ילדים. הילדים של כולנו, חלון הראווה של החנות הוא רשימת המשאלות שלנו.

בחנות שלהם יש משהו אחר, שמחה שאפשר להרגיש מיד כשנכנסים.

אבשלום רואה ומרגיש את הנשמה של הלקוח, רואה גם את מה שלא נאמר. יש שם שליחות. כן, צעצועים מסתבר זה עסק רציני כי זה נוגע בנשמה.

אבשלום נכנס לעסק לפני כ-5 שנים. גם הכניסה שלו לעסק מקפלת בתוכה סיפור מיוחד, אבל זה כבר לסיפור אחר.

לאבשלום ומלכי 5 ילדים, הקטנה בהם עדיין לא בת שנה. מאז אותה שבת מלכי ממעטת לצאת מהבית וגם לחנות כבר לא מגיעה. "אין תנועה", אבשלום אומר כשהוא מתאר את השכונה בה הוא גר ועובד.

בנק מזרחי-טפחות, במסגרת מיזם כתום.ישראל, רוצה להחזיר את התנועה לרחובות ואת החיוך לאבשלום ומלכי. והם, הם רוצים רק לחזור ולשמח ילדים.

לכל עסק יש את ההילה שלו, הדבר הזה שמייחד אותו וכשמדברים עם אבשלום מבינים את זה מיד. משהו בטון הדיבור שלו, החיבור לאנשים ולרוח, ההסתכלות בגובה העיניים של ילדים והצניעות.

אבשלום מבין שכולנו ילדים של החיים שצריכים להשתעשע. וצעצועים צריכים תנועה. הם כמו מבקשים להתעורר ולהבין שהכל הוא סיפור ילדים. הבובה צריכה שישחקו איתה וילבישו אותה בבגדים יפים, המשאית חייבת את הגלגלים, הקוביות צריכות ילד שיבנה מהן מגדל. והספרים, הם צריכים אמא ואבא שידאגו לספר לילדים שהסוף הוא טוב.
הוא חייב להיות טוב. כי ככה זה בסיפורי ילדים.

חלום של צעצוע