כתום. ישראל - כולנו ביחד

הכירו מקרוב את העסקים מהדרום ומהצפון, ועזרו להם לחזור לשגרה