Generic placeholder image

כתום.מילואים

המשאיות של כתום.ישראל הביאו עד אליכם את מיטב התוצרת של בעלות ובעלי עסקים מהדרום ומהצפון, ושל בעלות ובעלי עסקים שגויסו בצו 8

פעילות משאיות כתום.ישראל הסתיימה בשלב זה.

בשבועות האחרונים, המשאיות של כתום.ישראל סיירו ברחבי הארץ והפגישו את התושבים עם מגוון עסקים מהדרום ומהצפון.

תודה לכל מי שלקחו חלק בפעילות, לערים המארחות רמת גן, רחובות, נתניה, תל אביב, ירושלים, חיפה, פתח תקווה, רעננה, ראשון לציון והרצליה. תודה לכל התושבים שפתחו את לבם ותמכו בעסקים.

היכנסו למתחם כתום.ישראל- תומכים בעסקים מהדרום ומהצפון.

היכנסו למתחם כתום.מילואים- תומכים בעסקים שבעליהם גויסו למילואים.