הלוואת "עסקים במילואים"

הלוואה בגובה של עד 50,000 ₪ למשך שנה, ללא ריבית והצמדה

כדי להקל על בעלי העסקים שגויסו למילואים בצו 8, אנו מעניקים הלוואה בגובה של עד 50,000 ₪, ללא ריבית והצמדה, בהתאם לצורכי העסק, למשך 12 חודשים.

 

תנאי ההלוואה

עד 50,000 ₪

סכום

עד 12 חודשים  

תקופה

ללא ריבית והצמדה

ריבית

 

מי זכאים להלוואה

  • בעלי עסקים בכל הארץ שיש להם בבנק חשבון פרטי-עסקי או חשבון תאגיד, וגויסו למילואים בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל
  • בעלי עסקים שהכנסותיהם ירדו בשיעור של 25% לפחות במהלך החודשים אוקטובר 2023 עד דצמבר 2023, ביחס לחודש המקביל בשנת 2022. על בעלי עסקים אלו להציג דו"חות מע"מ לחודשים הרלוונטיים או אישור רו"ח המציין את אחוז הירידה בהכנסות

לקוחות בטיפול משפטי ובעלי חשבונות מוגבלים או בכינוס נכסים, אינם זכאים להטבה.

איך מקבלים את ההלוואה

כדי לקבל את ההטבה יש לפנות לבנקאי האישי בסניף.

 

 

 

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • מתן ההטבה בכפוף לתנאי הבנק
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן הלוואה