Generic placeholder image

הלוואה למימון שיפוץ בתים שנפגעו במלחמה

הבית שלכם ניזוק במלחמה? אנו מציעים ללקוחות משכנתא הלוואת גישור למימון השיפוץ עד שתקבלו ממס כרכוש את כספי הפיצויים בשל הפגיעה בנכס

בנק מזרחי-טפחות הקים קרן הלוואות למימון שיפוצים, במטרה לסייע לתושבים שבתיהם נפגעו בעקבות המלחמה. אם לבית שלכם נגרם נזק במהלך מלחמת "חרבות ברזל", תוכלו לקבל מאתנו הלוואת גישור למימון השיפוץ עד שמס רכוש יעביר לכם את כספי הפיצויים עבור תיקון הנכס.


מי זכאים להלוואה

 • לקוחות פרטיים בעלי משכנתא בטפחות
 • לקוחות פרטיים בעלי חשבון במזרחי-טפחות
 • לקוחות חדשים, שיפתחו חשבון בנק במזרחי-טפחות


מסמכים נדרשים לקבלת ההלוואה

 • אישור הגשת תביעה למס רכוש בגין הנזק שנגרם לבית
 • שמאות לעלות התיקון של הנזק על ידי שמאי המורשה מטעם מס רכוש
 • הצעה מקבלן לביצוע שיפוץ או הזמנה מספקים


תנאי ההלוואה ללקוחות בעלי משכנתא בטפחות

 • לקוחות בעלי משכנתא קיימת יוכלו לקבל הלוואת בלון לתקופה של עד 6 חודשים באחד מ-3 מסלולים: ריבית פריים, ריבית קבועה לא צמודה או ריבית קבועה צמודה
 • ההלוואה תינתן כנגד שעבוד הנכס
 • שיעור המימון כנגד הנכס יהיה עד 75%
 • סכום ההלוואה יהיה עד 70% מסכום התביעה במס רכוש
 • לאחר 6 חודשים - סיום תקופת הבלון - אם יחול עיכוב בקבלת הפיצויים, אין צורך לחכות עם השיפוץ: ניתן להאריך את הלוואת הבלון ב-6 חודשים נוספים לפי אותם תנאי ריבית


תנאי ההלוואה ללקוחות הבנק

 • אם ישנה שמאות לתיקון הנזק, מימון בגובה של עד 70% מסכום התביעה במס רכוש
 • אם עדיין לא התקבלה הערכת שמאי, מימון בגובה של עד 50% מסכום התביעה במס רכוש - בכפוף להצגת התביעה והצגת הצעה מקבלן שיפוצים


תנאי ההלוואה ללקוחות חדשים

 • עד 70% מסכום השמאות ולא יותר מ-75,000 ₪ (לא ניתן לקבל הלוואה ללא הצגת שמאות מטעם שמאי מורשה מטעם מס רכוש)


לקוחות קיימים ולקוחות חדשים יוכלו לבחור בין שני סוגי הלוואות:

 1. הלוואת בלון בפריסה לעד 6 תשלומים
 2. הלוואה בפריסה לעד 60 תשלומים

אם הגיע מועד הפירעון של הלוואת הבלון ועדיין לא קיבלת את כספי התביעה ממס רכוש, באפשרותך להגיש בקשת אשראי לקבלת הלוואה נוספת ל-6 חודשים.

 

 

 

 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן הלוואה
 • מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה להלוואה לשיפוץ
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא