Generic placeholder image

אחת ולתמיד מה היא ריבית המשכנתא הממוצעת?

ריבית המשכנתא תלויה במשתנים רבים. מהי בעצם ואיך היא משפיעה על החזרי המשכנתא שלנו?

אם אתם עומדים בפני רכישת דירה ובוחנים אפשרות לקבל הלוואת משכנתא או שאולי אתם מעוניינים למחזר משכנתא קיימת, ייתכן שנתקלתם בנתון של ריבית המשכנתא הממוצעת. אך מהי בעצם ריבית המשכנתא הממוצעת ואיך היא משפיעה על החזרי המשכנתא שלנו?

חשוב להבין שריבית המשכנתא שקיבלנו או שנוכל לקבל מהבנק תלויה במשתנים רבים הנוגעים ללווים, לדירה שאנחנו מבקשים לקנות או שיש ברשותנו, וכמובן לסוג המשכנתא שנבחר. בין היתר, בעת קביעת ריבית המשכנתא שנוכל לקבל נבחנים ההכנסה שלנו, מקום העבודה והיכולת שלנו לעמוד בהחזרי התשלום, סוג הדירה שאנחנו מבקשים לרכוש אשר תשמש כבטוחה כנגד המשכנתא, המיקום שלה, השווי שלה, והאם היא כבר משועבדת לטובת הלוואות נוספות.מהי ריבית המשכנתא הממוצעת?

הבנקים בישראל מעניקים מדי חודש אלפי משכנתאות לאלפי לקוחות כדי לאפשר להם לרכוש דירות. בנק ישראל מקבל מהבנקים מדי חודש את הנתונים על המשכנתאות שניתנו, משקלל אותם ומפרסם את ריבית המשכנתא הממוצעת בחלוקה לשיעורי ריבית במסלולים צמודי מדד ובמסלולים שאינם צמודים, וכן בחלוקה לטווחי זמן לפי משך תקופת ההלוואה או לפי משך תקופת עדכון הריבית במסלולים בריבית משתנה.

ריבית המשכנתא הממוצעת היא בעצם ממוצע של הריביות שמציעים כל הבנקים הנותנים משכנתאות בכל המסלולים השונים צמודי המדד בכל טווח זמן, ובאופן דומה מחושב הממוצע של כל הריביות בכל המסלולים השונים שאינם צמודים בכל טווח זמן.

לדוגמה, ריבית המשכנתא הממוצעת במסלול צמוד מדד בטווח התקופות של יותר מחמש שנים ועד 10 שנים היא ממוצע כל הריביות במסלולים בריבית קבועה בטווח זה ושל הריביות במסלולים בריבית משתנה, שבהם הריבית מתעדכנת במהלך טווח תקופות זה (למשל ריבית משתנה כל שבע שנים). ממוצע זה מתייחס גם לריביות על משכנתאות לדיור וגם לריביות על הלוואות לכל מטרה שניתנו כנגד שעבוד דירה קיימת.

ריבית המשכנתא הממוצעת מהדוגמה שלנו, כוללת למשל את הריביות על המשכנתאות הצמודות למדד בריבית קבועה, או בריבית משתנה, וכן את הריביות על ההלוואות הניתנות לזכאי משרד הבינוי והשיכון במימון המדינה, וכל זאת לתקופות של יותר מחמש שנים ועד עשר שנים. כלומר, ריבית המשכנתא הממוצעת שמפרסם בנק ישראל היא ממוצע של סל רחב מאוד של סוגי משכנתאות שאינן בהכרח רלוונטיות למשכנתא שאתם תבקשו לקבל.


למה משמשת ריבית המשכנתא הממוצעת?

ריבית המשכנתא הממוצעת, שמפרסם בנק ישראל, נועדה בכלל עבור הבנקים עצמם. אם יש לכם כסף פנוי ואתם מעוניינים לפרוע חלק מהמשכנתא שלוויתם או את כולה מוקדם מהמתוכנן, תידרשו לעתים לשלם עמלת פירעון מוקדם. עמלת פירעון מוקדם כוללת כמה מרכיבים המושפעים ממועד הפירעון ומהיכולת שלכם להודיע מראש על כוונתכם לבצע פירעון מוקדם. אך החלק המשמעותי ביותר בעמלת הפירעון המוקדם היא עמלת פערי ריבית המבטאת את הפער בין הריבית בהלוואה לבין הריבית הממוצעת (במגזר ההצמדה הרלוונטי וליתרת התקופה המתאימה) בעת הפירעון המוקדם. על פי כללי בנק ישראל, על הבנקים להשתמש בנתוני ריבית המשכנתא הממוצעת בעת חישוב עמלת פערי הריבית, ולשם כך היא מפורסמת אחת לחודש.

 

איך אוכל להבין מה תהיה הריבית שאשלם על המשכנתא שלי?

מאחר שהמשכנתאות הניתנות בבנקים משתנות בהתאם לנתונים האישיים של כל לווה וכל דירה, קשה להציג ריבית משכנתא מייצגת המתאימה לכולם. בהעדר נתון טוב יותר, נראה שריבית המשכנתא הממוצעת שמפרסם בנק ישראל תמשיך להיות אינדיקציה ראשונית גם עבור רבים המעוניינים לקבל משכנתא. עם זאת, חשוב מאוד להבין שהיא אינדיקציה כללית בלבד, וכל סטייה של עשיריות אחוזים בינה לבין הריבית האמיתית שתשלמו עלולה להיות סטייה משמעותית בגובה ההחזר החודשי וההחזר הכולל שתשלמו על המשכנתא שלכם.


כדי לקבל נתון מדויק יותר של הריבית שתשלמו בפועל על המשכנתא שלכם, פשוט היכנסו לאחד הסניפים של מזרחי-טפחות ותוכלו לקבל מידע מפורט והצעה עקרונית למשכנתא מיועצי המשכנתא המקצועיים שלנו. ההצעה שתוכלו לקבל תותאם בדיוק לנתונים האישיים שלכם ושל הדירה שאתם מעוניינים לקנות, ותתחשב בתמהיל מסלולי המשכנתאות המתאים לכם ביותר.

 

הבהרות

  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי