Generic placeholder image

תמהיל משכנתא - הנוסחה המנצחת למשכנתא שלכם

שוק המשכנתאות מציע מגוון רחב של מסלולים. תמהיל משכנתא הוא שילוב מספר מסלולי משכנתא ממגזרי הצמדה שונים, בסוגי ריבית שונים, במגוון סוגי פרעון ולטווחי זמן שונים. איך נכון לבנות את תמהיל המשכנתא?

למה צריך תמהיל משכנתא?

שילוב מספר מסלולים בתמהיל משכנתא מאפשר לפזר סיכונים לאור אי הוודאות בעתיד (בדיוק כמו בהשקעות – "לא לשים את כל הביצים בסל אחד"), לנצל הזדמנויות, להתאים את המשכנתא לצרכיך וליכולותיך וליהנות מהיתרונות של כל אחד ואחד מהמסלולים המשולבים בתמהיל.

בתנאי שוק גלובאליים דינמיים, קשה מאד לחזות מראש מהו המצב הפיננסי האישי או המשקי הצפוי בשנים הבאות, ומה יקרה לריבית או למדד. תמהיל של מספר מסלולי משכנתא מפזר את הסיכון ומאפשר התמודדות אופטימלית עם תסריטים פיננסיים שונים - הן ברמה האישית והן ברמת המשק.

 

 

המלצות לקביעת תמהיל משכנתא

ריכזנו מספר טיפים ועקרונות אליהם כדאי להתייחס בעת גיבוש התמהיל.       

 • מאפיינים אישיים של הלווים כמו כושר השתכרות, גיל, מצב משפחתי וכדומה
 • שינוי מהותי בהוצאות צפויות, למשל על רקע הגדלת המשפחה
 • סכומי כסף שצפויים להיכנס לחשבון - פירעון חסכונות, קופת גמל, ירושה - שיוכלו לשמש
 • רעון מוקדם של ההלוואה (או חלקה) ללא עמלה
 • צפי לעלייה משמעותית בשכר
 • מאפייני שוק ההון ותחזיות לגבי גובה הריבית, האינפלציה, שוק המט"ח, מצב התעסוקה במשק ועוד
 • העדפה ליציבות בתשלומים החודשיים - לעומת נכונות ללקיחת סיכוני 

האם יש מגבלות על תמהיל משכנתא?

על פי הוראת בנק ישראל, ועל מנת לצמצם סיכון לפיו עליית ריבית במשק תביא לעלייה חדה בהחזר החודשי של המשכנתא, לפחות 1/3 מהמשכנתא חייב להיות בריבית קבועה. מתוך ה-2/3 הנותרים ניתן לשלב עד 1/3 בלבד במסלולים בהן הריבית עשויה להשתנות תוך תקופה של עד 5 שנים.

הגבלה זו חלה על הלוואות חדשות בלבד. בעת מחזור משכנתא שנלקחה לפני כניסת ההוראה לתוקף, ניתן לחרוג מהגבלה זו, ובתנאי ששיעור הריבית המשתנה יפחת ביחס למשכנתא המקורית.

 

 

הבהרות

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים