Generic placeholder image

תמהיל משכנתא - הנוסחה המנצחת למשכנתא שלכם

שוק המשכנתאות מציע מגוון רחב של מסלולים. תמהיל משכנתא הוא שילוב מספר מסלולי משכנתא ממגזרי הצמדה שונים, בסוגי ריבית שונים, במגוון סוגי פרעון ולטווחי זמן שונים. איך נכון לבנות את תמהיל המשכנתא?

למה צריך תמהיל משכנתא?

שילוב מספר מסלולים בתמהיל משכנתא מאפשר לפזר סיכונים לאור אי הוודאות בעתיד (בדיוק כמו בהשקעות – "לא לשים את כל הביצים בסל אחד"), לנצל הזדמנויות, להתאים את המשכנתא לצרכיך וליכולותיך וליהנות מהיתרונות של כל אחד ואחד מהמסלולים המשולבים בתמהיל.

בתנאי שוק גלובאליים דינמיים, קשה מאד לחזות מראש מהו המצב הפיננסי האישי או המשקי הצפוי בשנים הבאות, ומה יקרה לריבית או למדד. תמהיל של מספר מסלולי משכנתא מפזר את הסיכון ומאפשר התמודדות אופטימלית עם תסריטים פיננסיים שונים - הן ברמה האישית והן ברמת המשק.

 

 

המלצות לקביעת תמהיל משכנתא

ריכזנו מספר טיפים ועקרונות אליהם כדאי להתייחס בעת גיבוש התמהיל:       

 • מאפיינים אישיים של הלווים כמו כושר השתכרות, גיל, מצב משפחתי וכדומה
 • שינוי מהותי בהוצאות צפויות, למשל על רקע הגדלת המשפחה
 • סכומי כסף שצפויים להיכנס לחשבון - פירעון חסכונות, קופת גמל, ירושה - שיוכלו לשמש לפירעון מוקדם של ההלוואה (או חלקה) ללא עמלה
 • צפי לעלייה משמעותית בשכר
 • מאפייני שוק ההון ותחזיות לגבי גובה הריבית, האינפלציה, שוק המט"ח, מצב התעסוקה במשק ועוד
 • העדפה ליציבות בתשלומים החודשיים - לעומת נכונות ללקיחת סיכונים

האם יש מגבלות על תמהיל משכנתא?

בנק ישראל הסיר את המגבלות שהטיל בשנת 2011 על תמהיל המשכנתא, ומאפשר לקחת הלוואה שעד 2/3 ממנה בריבית משתנה, ובכלל זה ברכיב ריבית הפריים (שעד היום הוגבל עד ל-1/3 מההלוואה). על-פי הודעת בנק ישראל, לפחות 1/3 מההלוואה יהיה בריבית קבועה.

הגבלה זו חלה על הלוואות חדשות בלבד. בעת מחזור משכנתא שנלקחה לפני כניסת ההוראה לתוקף, ניתן לחרוג מהגבלה זו, ובתנאי ששיעור הריבית המשתנה יפחת ביחס למשכנתא המקורית.


לנוחותכם, מחשבון משכנתא שיעזור לכם להרכיב את הנוסחה הנכונה עבורכם.

 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי